Styret

     
       
Styreleder Anlegg    
Ola Wessel- Aas Anders Brustad-Nilsen    
Tlf: 47813884 Tlf: 95190178    
E- post: owa@taigafund.no E- post: anders.brustad-nilsen@realkapitalinvestor.no    
       
Sport/turneringer Kommunikasjon    
Frederik Møller Alisdair Munro    
Tlf:92282780 Tlf: 92294443    
E-post:frederik.moller@gjensidige.no E- post: am@virke.no    
       
Økonomi Sponsor    
Henrik Holst Skalmerud Jørgen Pleym Ulvness    
Tlf: 92656457 Tlf: 90667877    
E- post: henrik.skalmerud@visolit.no E-post: ulvness@gmail.com    
       
Miljø      
Caroline Størmer-Nilsen      
Tlf: 95137377      
E- post: csn@canaldigital.no    

 

HANDLINGSPLAN HEMING TENNIS

Handlingsplanen inneholder informasjon om våre målsettinger, organisasjonen samt vårt sportslige tilbud. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å lese denne. Planen oppdateres løpende og nye versjoner vil bli publisert her.

 Du finner handlingsplanen for 2018-2019 nederst på siden her: