Litt om alt - Kort fortalt


HemAdr

Freeski, snowboard, jibbing, freeride, park, pudder, pipe og trampoline. Hver dag, hele året? Ja, omtrent... Vi kjører trening alle ordinære hverdager hele høsten, hele vinteren, hele våren og store deler av sommeren... Dette innbefatter barmark i trampolinehallen, trening i bakken, dropping i fjellet, shredding i bakgården, samlinger, konkurranser, herjing, høkking, topptur, opptur og nedtur. 

O m  b a r m a r k s t r e n i n g
HemAdrs barmarkstrening har et grundig og stort fokus på koordinasjon og metodikk og dette er den viktigste faktoren for det særdeles høye nivået som adrenalins utøvere har. Omfattende og høyfrekvent barmarkstrening over tid gir mye tilbake i utøverens favør; Ikke bare et grunnlag for trening på snø men glede, mestring, prøving, feiling, failing, utfordringer, glede, svette, kred og skills, 
I all hovedsak består barmark av økter med trampoline, trampett og relaterte koordinasjonsaktiviteter. Dette er lagt opp som en fusjon mellom frihet, lek, mestring og individuell utvikling og koordinasjonsfysisk strukturering, omfattende basistrening for kompleks motorikk, detaljanalytisk metodikk. Bevegelighet, respondering og belastning foregår avhengig av alder og nivå parallelt med konvensjonelt styrkeprogram.

O m  t r e n i n g  p å  s n ø
Hovedfokus for treningene er til enhver tid å fremme utøverens tilnærming og ervervelser relatert til parkbasert kjøring på ski eller snowboard. Triks, moment og element med absolutt rom for kreativitet fordrer grundighet hva fysikk, teknikk og metodikk angår og på hvilken måte dette forvaltes og foredles av utøveren. På grunn av varierende aldersforskjell og nivå vil vi hver gang dele opp gruppen ut i fra læringsønsker og læringsbehov, gitt at de rådende forhold i bakken tillater det.

Vi har hele tiden fokus på individuell og dynamisk utvikling og instruerer deretter. Vi driver med strukturert mentorering og aktivering helt fri for passiviserende tvang . Dette krever at utøverne selv tenker over hva de vil med treningen, hva de konkret ønsker å lære seg og at realiseringen av disse målene skjer med den største glede og trivsel. HemAdr sitt treningstilbud er åpent for alle men fordrer at man besitter grunnleggende og generelle basisferdigheter relatert til sin aktivitet.