steinhoeg 2019-12-11 21:30:24

Akademiligaen

Samarbeid med naboklubbene

Akademiligaen er et samarbeid mellom 8 klubber i nærmiljøet: Heming, Ullern, Ready, Røa, Holmen, Snarøya, Frigg og Bærums Verk Hauger (BVH).

Intensjonen og formålet med akademiligaen er å gi et organisert kamptilbud i vinterhalvåret, hvor klubbenes akademispillere møtes til kamper i enten cupformat (6-11 år) eller seriespill (12 år). Akademiligaen er et kamptilbud til alle spillere som deltar på Hemingakademiet, og alle spillerne får tilbud om like mange kamper.  Hensikten med kampene er at spillerne skal få utvikle seg med og mot spillere på samme nivå. Dette får vi til med differensierte kamper og kampledelse der fokuset er på utvikling, og ikke på resultat. Lagene deles inn etter spillernes motivasjon, ferdigheter og treningsiver. Alt dette for å skape mest mulig jevnbyrdige kamper. Alle lagene ledes av ansatte trenere i Heming Fotball.

Alle kampene spilles i Heming Fotballs helhvite drakter.

akademiligasamarbeidet.JPG

Terminliste gutter (sesongen 2020-21)

For gutter 2009 er det akademiserie, og dette innebærer kamper mot den gitte motstanderen på hjemme- eller bortebane. Klubbene skal senest tre uker før oppsatt dato bli enige om datoen passer for begge parter, samt kamptildspunkt. Alle klubber er forpliktet å stille med to lag til hver kampsamling.

For gutter 2010-2013 er det cupsamlinger på arrangørens hjemmebane. Terminlisten settes i oktober 2020.

  2009 (9v9) 2010 (7v7) 2011 (7v7) 2012 (5v5) 2013 (5v5)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

Under alle kamper er det kun trenere og klubbens representanter som skal gi tilbakemeldinger til spillerne underveis i kampene, men foreldrene oppfordres selvsagt til å heie og oppfordre til innsats. På alle samlinger så skal foreldrene stå på angitte plasser. Dette kan variere fra arrangør til arrangør, men som utgangspunkt er det på motsatt side av spiller- og trenerområdet. 

I femmerfotballen (5v5) praktiseres det vanlige regler for seriespill, og det samme for syverfotballen (7v7), unntatt det faktum at spillerne introduseres for offsideregelen. Spilletiden er 1x25 minutter (min. tre kamper for hvert lag) for 2010-2013, og 2x35 minutter for 2009.


 Terminliste jenter (sesongen 2020-21)

  2009 2010-2013
1 *  
2 *  
3  
4  
5  

Terminlisten settes i oktober 2020.

Under alle kamper er det kun trenere og klubbens representanter som skal gi tilbakemeldinger til spillerne underveis i kampene, men foreldrene oppfordres selvsagt til å heie og oppfordre til innsats. På alle samlinger så skal foreldrene stå på angitte plasser. Dette kan variere fra arrangør til arrangør, men som utgangspunkt er det på motsatt side av spiller- og trenerområdet. 

I femmerfotballen (5v5) praktiseres det vanlige regler for seriespill, og det samme for syverfotballen (7v7), unntatt det faktum at spillerne introduseres for offsideregelen. Spilletiden er 1x25 minutter (min. tre kamper for hvert lag) for 2010-2013, og 2x35 minutter for 2009.

Ta kontakt med akademiansvarlig om du skulle ha noen spørsmål.