Årsmøte, Heming IPU

Heming IPU avholder sitt årsmøte kl 19.00  9. mars i Peisestuen, Heminghallen

2020-03-04
kathyh

 

 

Agenda: 

 

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av møteleder og referent 

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

4.       Styrets årsberetning for 2019

5.       Regnskap for 2019

6.       Innkomne forslag og saker 

Saker fra Styret: 

a.      Rapport fra hovedtrenerne   

7.       Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

 

 

Årsrapport 2019 for Heming IPU: