IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

 

Organisert idrett gir en viktig arena for god helse, kognitiv utvikling og sosiale nettverk.  I Heming IPU (Idrett for psykisk hemmede) skal alle utøvere få et godt og variert treningsopplegg der både idrett og sosialt felleskap står i sentrum.

Heming IPU kan tilby et bredt utvalg av trening. Vi har tre faste grupper som har ukentlig trening.Mini som er for de yngste, Junior engasjerer ungdommene og Senior som favner om alle voksne. Det er Bydel Vestre Aker som ansetter og lønner trenere for gruppen Junior og Senior. Alle gruppene har sine faste treningstider hver uke. Treningene er varierte og veksler mellom ulike øvelser og idrettsgrener.

Heming IPU-senior: Ungdom og voksne 18-45år. Trening Heminghallen/-anlegg. Lørdager. kl. 11-14 
Heming IPU junior:  Barn og ungdom 12-17år. Trening på Svendstuen skole. Lørdager. kl. 11-14 
Heming IPU mini :  Barn : 4-18år. Trening på Svendstuen skole. Mandager. kl. 18-19

I tillegg organiserer IPU barmarkstrening i vår og høstsemesteret. Denne treningen er også basert på variert trening og holdes på Risbanen ved Ris ungdomsskole. Om vinteren har vi også hatt tilbud om langrennstrening og Alpint. Vi håper å opprettholde dette tilbudet. 

I tillegg til de faste treninger er flere med på turneringer og konkurranser av ulike slag, bl.a har IPU Heming har vært godt representert på VIVIL lekene. Målsetningen er at barn og voksne skal oppleve mestring og glede i forhold til idretten, og ikke minst få være en del av samholdet i et lag på lik linje med alle andre som driver idrett.