Nybegynnerkurs 2018

Velkommen til nybegynnerkurs mandager kl 18:00 i Frognerparken (oppmøte ved Skøyen skole)

Ansvarlig for nybegynnertreningene er også i år Audun Berstad.

Påmelding HER

Heming Orientering inviterer også i 2018 til nybegynnerkurs i orientering for barn i alderen 9-12 år. Kurset arrangeres primært mandager kl 18:00 med oppstart 9. april. Kurset er praktisk lagt opp med fokus på aktiviteter med fart og moro, og lite teori. For de som i tillegg vil lese eller øve seg litt hjemme finnes det nettbaserte kurs. Vi legger vekt på kartet og kartforståelse, og mindre vekt på kompasset.

Vi starter i Frognerparken der det tidlig blir snøbart, etter hvert flytter vi til et av våre øvrige områder for mandagstreningene. Informasjon gis på epost, websidene og facebook.

Treningene
Mandagstreningene starter kl 18:00 og varer omkring 1 time og 1 kvarter.

Barn som har deltatt på nybegynnerkurset i 2017 deltar som hovedregel i gruppen 10-14 år i 2018. For de yngste fra nybegynnerkurset i 2017 bør det vurderes å delta på nybegynnerkurset også i 2018, dette gjelder de yngste på 8-9 år. Nybegynnere som er over 12 år starter rett inn i gruppen 10-14 Litt erfaren. Hvis det er nye medlemmer i klubben som lurer på om de er for gamle eller erfarne for nybegynnerkurset, og som lurer på om de skal starte i eksempelvis 10-14 års klassen, så ta kontakt, så finner vi ut av det.

Det viktigste er at barna lærer orientering, mestrer nivået treningene er på - og har det gøy sammen med klubbkameratene. Det er fullt mulig å gå et nivå opp hvis det oppleves som for enkelt i nybegynnerklassen, men det kan være demotiverende å være i en for vanskelig gruppe.

På første trening mandag 9. april avholder vi et lite foreldremøte mens barna trener.

De ivrige vil også kunne delta i andre klubbtreninger, terminfestede løp og Råtassløp. Noen torsdager er det (frivillig) deltakelse på Nordmarkskarusellen. Dette er en serie løp som arrangeres av Heming og våre naboklubber. Informasjon finnes på www.nordmarkskarusellen.com. På disse løpene dekker løperne selv kartet, for nybegynnere koster det 30 kr pr barn pr løp. Dette betales kontant. En trener vil være til stede for å veilede nybegynnere på torsdagene, men her må foreldre følge opp med transport og veiledning. Det holder ikke å slippe av barna i nærmeste veikryss på torsdagene.

Påmelding og treningsavgift
Kurset koster 1100 kr og betales ved påmelding på nett. Avdelingskontingent i Heming Orientering kommer i tillegg og faktureres i etterkant. Dette utgjør kun kr 100 pr medlem under 25 år for dem som er medlem av IL Heming. Treningsavgiften dekker alle treninger og deltakelse i stafetter. I tillegg får man dekket startkontingenter i terminfestede O-løp innenlands ut over en egenandel på inntil kr 300,-. (Med terminfestede løp menes alle løp man melder seg på til gjennom Eventor, unntatt trenings- og nærløp der man betaler kontant ved oppmøte).

Utstyr
Alle deltakerne må stille med kompass og brikke (kan lånes av klubben første gangene). Kurset vil baseres på bruk av tommelkompass. Et tradisjonelt "plankekompass" fungerer også, men er noe vanskeligere å lære. For de som er høyrehendte passer et tommelkompass for venstrehånd. Venstrehendte bruker «links»-kompass. Alle må ha en brikke for å kvittere at de riktige postene er funnet. Brikken er en liten dataenhet som løperen har med seg i skogen og som brukes til å kvittere at man har vært på posten. Klubben har datautstyr som gjør av vi kan lese av hvilke poster løperne har vært på og hvor lang tid de har brukt hvis de ønsker. Brikken varer i 4-6 år.

Tommelkompass og brikke kan kjøpes i sportsbutikker eller på nettet i f.eks. https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet. Brikketypen er Løperbrikke versjon 6. For nybegynnere har Heming kjøpt inn en del rekruttpakker som inneholder tommelkompass og brikke som vi vil selge på treningene. Pakken er subsidiert og selges for kr 600,- (Veil pris kr 1.225,-). Ta kontakt på hvis det er spørsmål om nødvendig utstyr.

Barna trenger ellers normalt treningstøy og gode joggesko. O-løpere har alltid lange bukser selv om været ellers tillater shorts. Dette reduserer faren å skrape seg opp når de tar seg frem i terrenget.

Hva kreves for å bli en O-løper?
For å bli orienteringsløper kreves - i tillegg til interesse og motivasjon - god kunnskap om kart og kompass, og fysisk løpsstyrke. For nybegynnere er det aller viktigste å få en god forståelse av kart og kompass, og dette vil vi fokusere på i nybegynnerkurset. Det kreves ikke forhåndskunnskaper for å delta. Det er nødvendig for barn å ha en viss oppfølging av voksne i begynnelsen av O-karrieren. Normalt er det mange voksne med på treningene som hjelper til og det gjør at vi har god oversikt. På klubbtreningene er det vanlig at foreldre går sammen om kjøring og oppfølging. For de minste barna (8-12 år) må barna ha bevist sine ferdigheter før de slippes alene ut i O-løyper i fremmed terreng, og før dette må de ha følge av en voksen eller en trener. På mandagstreningene vil barna operere i nærterreng og lett finne tilbake hvis de roter seg bort, men vi er spesielt opptatt av at de yngste følges i ukjent terreng inntil de har nok erfaring til både å finne rundt løypen -  og å finne tilbake til samlingsplass hvis de går på en storbom.      

Her kan man finne en oversikt over de viktigste kartegnene som brukes for nybegynnere!

Norges Orienteringsforbund har også laget et interaktivt kurs for orientering.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket