Nybegynnertrening 2019

Velkommen til o-trening for nybegynnere 2019 – Oppstart mandag 29. april kl 18:00

Heming Orientering inviterer også i 2019 til nybegynnertrening i orientering for barn i alderen 9-12 år. Treningene arrangeres primært mandager kl 18:00 med oppstart 29. april. Treningene er praktisk lagt opp med fokus på aktiviteter med fart og moro, og lite teori. For de som i tillegg vil lese eller øve seg litt hjemme finnes det nettbaserte kurs. Vi legger vekt på kartet og kartforståelse, og mindre vekt på kompasset.

Vi starter i Frognerparken der det tidlig blir snøbart, etter hvert flytter vi til et av våre øvrige områder for mandagstreningene. Informasjon gis på epost, websidene og Facebook, men i hovedtrekk er planen slik:

  • April/mai: Frognerparken (Skøyen skole)
  • Juni: Gaustadskogen (Innerst i Risbekkveien)
  • August/september: Bogstad (Jegersborgdammen)

Med unntak av ferier og fridager holder vi på helt til oktober. De siste gangene på høsten vil man kunne forsøke seg på å finne poster i skumringsmørket med hodelykt. Veldig spennende!

*** Påmelding her! ***

 

Treningene
Mandagstreningene starter kl 18:00 og varer omkring 1 time og 1 kvarter. Ansvarlig trener er også i år Audun Berstad.

Barn som har deltatt på nybegynnertreningen i 2018 deltar som hovedregel i gruppen 10-14 år i 2019. For de yngste fra nybegynnertreningen i 2018 bør det vurderes å delta på nybegynner også i 2019, dette gjelder de yngste på 8-9 år. Nybegynnere som er over 12 år kan ofte starte rett inn i gruppen 10-14 Litt erfaren. Hvis det er nye medlemmer i klubben som lurer på om de er for gamle eller erfarne for nybegynnertreningen, og som lurer på om de skal starte i eksempelvis 10-14 års gruppen, så ta kontakt, så finner vi ut av det.

Det viktigste er at barna lærer orientering, mestrer nivået treningene er på - og har det gøy sammen med venner og klubbkamerater. Det er fullt mulig å bytte gruppe underveis i sesongen hvis det oppleves som for enkelt i nybegynnerklassen, men det kan være demotiverende å være i en for vanskelig gruppe.

På første trening mandag 29. april avholder vi et lite infomøte for foreldrene mens barna varmer opp.

De ivrige vil også kunne delta i andre klubbtreninger, terminfestede løp og Råtassløp.

Påmelding og treningsavgift
Treningsavgiften er i år kr 1 500,- for hele sesongen frem til oktober. Inkludert i dette er avdelingskontingent til Heming Orientering på kr 100,- pr medlem under 25 år. (Kontingenten faktureres separat senere, så man betaler bare kr 1400,- nå). I dette er det også inkludert at Heming betaler alle startkontingenter på stafetter, Råtassløp og terminfestede løp (For alle opp til og med 12 år. For eldre ungdommer er det en liten egenandel). Med terminfestede løp menes alle løp man melder seg på til gjennom Eventor, unntatt trenings- og nærløp der man betaler kontant ved oppmøte. Man må være medlem av IL Heming for å kunne delta på treninger i klubbens regi.

Utstyr
Alle deltakerne må stille med kompass og brikke (kan lånes av klubben første gangene). Kurset vil baseres på bruk av tommelkompass. Et tradisjonelt "plankekompass" fungerer også, men er noe vanskeligere å lære. For de som er høyrehendte passer et tommelkompass for venstrehånd. Venstrehendte bruker «links»-kompass. Alle må ha en brikke for å kvittere at de riktige postene er funnet. Brikken er en liten dataenhet som løperen har med seg i skogen og som brukes til å kvittere at man har vært på posten. Klubben har datautstyr som gjør av vi kan lese av hvilke poster løperne har vært på og hvor lang tid de har brukt hvis de ønsker. Brikken varer i 4-6 år.

Tommelkompass og brikke kan kjøpes i sportsbutikker eller på nettet i f.eks. https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet. Brikketypen er Løperbrikke versjon 6. For nybegynnere har Heming kjøpt inn en del rekruttpakker som inneholder tommelkompass og brikke som vi vil selge på treningene. Pakken er subsidiert og selges for kr 600,- (Veil pris kr 1.225,-). Ta kontakt på hvis det er spørsmål om nødvendig utstyr.

Barna trenger ellers normalt treningstøy og gode joggesko. O-løpere har alltid lange bukser selv om været ellers tillater shorts. Dette reduserer faren å skrape seg opp når de tar seg frem i terrenget.
 
Hva kreves for å bli en O-løper?
For å bli orienteringsløper kreves - i tillegg til interesse og motivasjon - god kunnskap om kart og kompass, og fysisk løpsstyrke. For nybegynnere er det aller viktigste å få en god forståelse av kart og kompass, og dette vil vi fokusere på i nybegynnergruppen. Det kreves ikke forhåndskunnskaper for å delta. Det er nødvendig for barn å ha en viss oppfølging av voksne i begynnelsen av O-karrieren. Normalt er derfor mange foreldre med på treningene, og hjelper til med å følge med på barna rundt i løypa. På klubbtreningene er det vanlig at foreldre går sammen om kjøring og oppfølging. For de minste barna (8-12 år) må barna ha bevist sine ferdigheter før de slippes alene ut i O-løyper i fremmed terreng, og før dette må de ha følge av en voksen eller en trener. På mandagstreningene vil barna operere i nærterreng og lett finne tilbake hvis de roter seg bort, men vi er spesielt opptatt av at de yngste følges i ukjent terreng inntil de har nok erfaring til både å finne rundt løypen -  og å finne tilbake til samlingsplass hvis de går på en storbom.

Her kan man finne en oversikt over de viktigste kartegnene som brukes for nybegynnere!

Norges Orienteringsforbund har også laget et interaktivt kurs for orientering.

Hjertelig velkommen på trening til oss i Heming Orientering!

*** Påmelding her! ***

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket