Tennishilsen til alle medlemmer fra Styreleder Ola

Kjære medlemmer av Heming Tennis

2020-03-30
acvalle
Kjære medlemmer av Heming Tennis!

 

 

Først og fremst håper jeg at dere har det bra og tar vare på dere selv og de nærmeste i denne krevende situasjonen. Veldig mye er snudd på hodet i forhold til daglige gjøremål, aktiviteter og planer – noe som utfordrer oss på mange områder. Det vi har felles er Heming Tennis og her det vil jeg oppsummere de viktigste sakene som har opptatt oss i styret de siste ukene.  

 

Det vi ved inngangen av året trodde ville være vår største utfordring var å finne en erstatning for Karin, som etter mange års fantastisk innsats for Heming Tennis har sin siste arbeidsdag i dag. Det er store sko å fylle. Vi satt derfor i gang en grundig prosess sammen med Einar Eide-Fredriksen i IL for å finne en som kunne overta. Vi er nå veldig glade for å annonsere at Cathinka Steen Trøan er ansatt som ny administrativ leder for Heming Tennis. For de som ikke kjenner henne så er Cathinka tidligere tennisspiller på landslagsnivå, og har utdannelse i økonomi og administrasjon. Etter utdannelse jobbet Cathinka i Hewlett-Packard i 10 år. Hun har den siste tiden vært tillitsvalgt i Alpinstyret og hadde bl.a. ansvar for Skibyttemarkedet sist høst. Vi er glade for at vi fant en så dyktig person som samtidig kjenner Heming svært godt, både fra innsiden og som mor til tre aktive Heming barn. Cathinka starter opp etter påske.  

 

I tillegg er vi heldige som allerede har Anne Cathrine Valle (AC) som har hatt ansvar for de yngste i tillegg til Midtstuen tilbudet. Hun vil nå få utvidet ansvar og ta over noen av oppgavene som Karin hadde, spesielt i forbindelse med turneringer og hjemmeside. Vi vil derfor ha en fungerende organisasjon frem til den nye sportssjefen Øyvind Alver starter opp i august.

 

Like etter at dette var på plass ble vi som de fleste andre truffet hardt av tiltakene fra regjeringen for å takle virusutbruddet. Dette førte som dere vet til at vi måtte kutte alt treningstilbud og stenge anleggene for aktivitet. Fryktelig mye var uklart i begynnelsen i forhold til utviklingen, hvor lenge det skulle vare og hvordan vi skulle klare å løse det som opplagt ville bli en enorm økonomisk utfordring for klubben. Etter hvert ble det klart at det fantes ordninger som myndighetene og klubben la opp til som vil avlaste arbeidsgivere og kunne være akseptable for de ansatte i en periode med både helt og delvis permitteringer. Alle våre trenere har derfor blitt med på relativt dramatiske endringer i arbeidsforholdet på veldig kort tid og vi er utrolig imponert og takknemlige for måten de har vist forståelse og akseptert dette på. Det blir allikevel en anstrengt økonomi fremover og det blir opplagt verre det lenger restriksjonene varer. Vi er derfor svært takknemlige for at dere som medlemmer viser fleksibilitet nå og så håper vi at vi veldig snart er tilbake i en posisjon hvor klubben igjen kan leverer det tilbudet dere skal kunne forvente.  

 

Så er vi som nevnt der; Karins siste arbeidsdag i Heming Tennis.  Etter 19 år har hun valgt å prøve nye utfordringer i Aktiv Mot Kreft. De er veldig heldige som får henne med på laget. Karin startet «alene» i Heming Tennis og har bygget avdelingen til det den er i dag med et mye større anlegg, masse flotte ansatte og hjelpetrenere og ikke minst mange flere og bedre tennisspillere enn noen gang. Det var jo ikke meningen, og det er rett og slett dårlig gjort, at hennes siste dager på jobben skulle bli preget av samtaler om endringer i arbeidsforhold med alle de hun har vært med på å ansette de siste årene. Samtidig kunne ingen andre klart det like godt, og gitt oss tryggheten på at dette ble håndtert på den best mulige måten. Dette viser så tydelig hva Karin har stått for og hvilket ansvar hun har tatt for at klubben skal fremstå som solid og til å stole på – og er en klubb som gjør sitt ytterste for å behandle ansatte og medlemmer på mest mulig rettferdig måte.

 

Karin har satt sitt stempel på Heming Tennis som hun kan være veldig stolt av. Selv om det er vemodig å ta avskjed i dag så er det ikke mange som kan forlate en jobb og se tilbake og vite at de har skapt så mye glede, aktivitet og fantastiske minner for livet for mange tusen unge og voksne innen idretten.

 

Vi er derfor veldig glade for at Karin har funnet motivasjonen til å fortsette i styret og kan bidra derfra sammen med oss fremover. Årsmøtet har vi dessverre måttet skyve på (antagelig til begynnelsen av mai), men vi vil allerede fra nå av inkludere og ønske velkommen de som er foreslått som nye medlemmer; Hege Ringdal og Thomas Talén. Etter hvert vil vi også gi slipp på og takke Jørgen Pleym Ulvness for strålende innsats i styresammenheng men håper han vil fortsette å bidra, spesielt i sponsorsammenheng, i flere år fremover. Vi håper så mange som mulig får anledning til å stille på årsmøtet hvor vi bl.a. også vil gi en statusoppdatering på det spennende padelanlegg- og klubbhusprosjektet vi har foran oss.  

 

I forhold til spill på banene våre så skal vi selvsagt åpne disse så snart det er tillatt. Smittefare kommer til å være tema i en lengre tid fremover og vi må respektere alle forhåndsregler og begrensninger. Det er derfor høyst uklart hvordan og når vi kan spille tennis på våre baner igjen, men man kan tro at spill utendørs kan komme i gang raskere enn inne. Vi vil derfor prøve å gjøre så mye som mulig i forhold til å gjøre klart for å ta ned boblene på kort varsel – uten å kunne kalle inn til dugnad eller noen større samling av medlemmer.

 

Når det gjelder tilbudet til våren så er alle påmeldinger foreløpig satt på vent. Spørsmål kan fremdeles sendes til tennis@heming.no så skal dere få svar på det som er mulig.

 

Til slutt vil jeg takke alle medlemmene for deres tålmodighet og forståelse for utfordringene vi har hatt og har fremover. Med samhold og positivitet skal vi løse alle problemene og forhåpentligvis komme sterkere ut i den andre enden.

 

Mvh

OLA


Samarbeidspartnere Heming Tennis


 

Aktiviteter

10.08.2020
Ten Sommerleir uke 33

08:45 - 15:00

Heming tennis/Heminghallen