acvalle 2020-03-06 14:07:09

Uttakskriterier for Bruttotropp og Landslag

Uttakskriteriene for å bli tatt ut til en bruttotropp eller på juniorlandslagene til de forskjellige mesterskapene, vil for 2019 bli basert på kriterier redegjort for nedenfor.

Formålet med bruttotropp-prinsippet er å motivere flere spillere gjennom å synliggjøre at de er tett på landslagsrepresentasjon. Bruttotroppen tas ut to ganger i året, medio desember og mai. Antall spillere i hvert kjønn og i aldersklassene U14-18 vil være inntil 8. Relativt svakere eller ujevne årskull kan kvalifisere for uttak av færre spillere. Uttak til landslagsspill og representasjonsoppdrag vil i all hovedsak bli foretatt blant spillere i bruttotroppen. Ved uttaket vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

  • Nasjonal ranking
  • Internasjonal ranking
  • Nasjonale resultater
  • Internasjonale resultater


Den nasjonale og internasjonale rankingen for de forskjellige aldersklassene vektlegges først. Den internasjonale rankingen vil relativt sett telle mer for uttak, i forhold til den nasjonale, jo eldre spillerne blir.

Generelt sett vil NTF også legge vekt på spilleres holdning, innstilling og adferd både på og utenfor banen. Spillere som skal representere Norge må selvsagt ha norsk pass.