Administrasjon

     
       
Daglig Leder Vaktmester    
Karin Hjelle Dalbak Nikolaj Sjilov    
Tlf: 22 14 85 90/ 922 51 200 Tlf: 930 37 698    
E- post: tennis@heming.no E- post: bikan82@hotmail.com    

 

 

     

Trenere

     
       
Sportssjef Hovedansvarlig Rekrutt    
Fredrik Loven Olof Gustafsson    
Tlf: 97479947  Tlf: 41369723    
E- post: fredrik@heming.no E-post: olof@heming.no    
       
Hovedansvarlig Tennisskole U10 og  Hovedansvarlig Turneringsspillere U14 år    
Juniorspillere 11- 19år      
Peter Broman David Nord    
Tlf: +46 708418633 Tlf: 92238909    
E- post: peter@heming.no E-post: tennisdavid@heming.no    
       
Hovedansvarlig Elite og  I permisjon fra 1. mai 2018    
Turneringsgruppe U16 og U19 år      
Joakim Frøberg Anne Cathrine Valle    
Tlf: 91901651 Tlf: 95113858    
E-post: joakim@heming.no E-post: ac@heming.no    
       
Tennisskole, Juniortrening og Tennisskole, Juniortrening og     
Voksenkurs Voksenkurs    
Nicolai Herlofson Cristoffer Johansson    
Tlf: 93243523 Tlf: +46 763079416    
E- post: nicolai@heming.no E- post: johansson.cristoffer@gmail.com    
       
Tennisskole, Juniortrening og   Tennisskole, Juniortrening og     
Turneringsgruppe  Turneringsgruppe    
Henrik Drake  Vicki Saxegaard    
Tlf: 91116392  Tlf: 986 26 906    
E- post: henrik_drake@live.no  E-post: vicki@heming.no    

 

 

     

Styret

     
       
Styreleder Anlegg    
Ola Wessel- Aas Michael Malling    
Tlf: 47813884 Tlf: 93207797    
E- post: owa@taigafund.no E- post: michael@1hh.no    
       
Sport/turneringer Kommunikasjon    
Frederik Møller Alisdair Munro    
Tlf: 922 82 780 Tlf: 92294443    
E-post: frederik.moller@gjensidige.no E- post: am@virke.no    
       
Økonomi Sponsor    
Henrik Holst Skalmerud Jørgen Ulvness    
Tlf: 92656457 Tlf: 906 67 877    
E- post: henrik.skalmerud@telecomputing.no E-post: ulvness@gmail.com    
       
Miljø      
Caroline Størmer-Nilsen      
Tlf: 951 37 377      
E- post: csn@canaldigital.no