Trenere

     
       
Sportssjef Hovedansvarlig Rekrutt   Turneringsgruppe  
Fredrik Loven Olof Gustafsson  Joakim Frøberg  
Tlf: 97479947  Tlf: 41369723  Tlf: 95180286  
E- post: fredrik@heming.no E-post: olof@heming.no  Epost: joakim@heming.no  
       
Hovedansvarlig Tennisskole U10 og  Hovedansvarlig Turneringsspillere U14 år  Turneringsgruppe  
Juniorspillere 11- 19år      
Peter Broman Olof Gustafsson  David Nord  
Tlf: +46 708418633 Tlf: 41369723  Tlf. 92238909  
E- post: peter@heming.no E-post: olof@heming.no

 Epost: l.david.nord@gmail.com

 
       
Hovedansvarlig Elite og  Hovedansvarlig U8    
Turneringsgruppe U16 og U19 år      
Fredrik Lovén Anne Cathrine Valle (i permisjon frem til mai 2019)    
Tlf: 97479947 Tlf: 95113858    
E-post: joakim@heming.no E-post: ac@heming.no    
       
Tennisskole, Juniortrening og Tennisskole, Juniortrening og     
Voksenkurs Voksenkurs    
Nicolai Herlofson Cristoffer Johansson    
Tlf: 93243523 Tlf: +46 763079416    
E- post: nicolai@heming.no

E- post: johansson.cristoffer@gmail.com

   
       
Tennisskole, Juniortrening  Tennisskole, Juniortrening og     
Turneringsgruppe  Turneringsgruppe    
Henrik Drake  Vicki Saxegaard    
Tlf: 91116392  Tlf. 98626906    

E- post: henrik_drake@live.no

E-post: vicki@heming.no