Sportssjef  og   Hovedansvarlig Rekrutt- og    Hovedansvarlig Elite- og
Trener (fom 1. august)   Turneringsspillere U14   Turneringsspillere U16 og U19 år
Øivind Alver   Olof Gustafsson   Dan Smith
Tlf:   Tlf: 41369723   Tlf: 93969047
E- post:   E- post: olof@heming.no   E-post: smith.dj20002@gmail.com
         
Hovedansvarlig U10 og    Hovedansvarlig U8 og    Junior- og 
Juniorspillere 11- 19år   Midtstuen valgfag   Turneringsspillere
Peter Broman   Anne Cathrine Valle   Vicki Saxegaard
Tlf: +46 70-841 86 33   Tlf: 95113858   Tlf. 98626906
E- post: peter@heming.no   E-post: ac@heming.no   E-post: vicki@heming.no
         
Junior- og    U8, U10, Juniorsspillere og   U8,  U10,  Juniorsspillere og
Turneringsspillere   voksenkurs   Voksenkurs
Henrik Drake   Cristoffer Johansson   Nicolai Herlofson
Tlf: 91116392   Tlf: +46 763079416   Tlf: 93243523
E- post: henrik_drake@live.no   Epost: johansson.cristoffer@gmail.com   E- post: