Innkalling til Ordinært Årsmøte i Heming Alpin

Velkommen til Heming Alpin´s Årsmøte 2019

Onsdag 20. mars 2019 - kl. 19.30

Sted: Hemings Klubbhus - rom Astrid.

2019-03-05
hellehr

Agenda

1. Styreformann innleder

2. Valg av møteleder, referent og person til og undertegne protokoll

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Årsregnskap med tilhørende årsrapport for 2018

6. Valg av Styre og valgkomite

7. Eventuelt

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 14. mars

Hilsen Styret

 

Vedl: Innstilling fra Valgkomite, Årsberetning og Årsrapport


Samarbeidspartnere Heming Alpin