Innkalling til Ordinært Årsmøte i Heming Alpin

Velkommen til Heming Alpin´s Årsmøte 2020

Torsdag 28 mai  2020 - kl. 17.00

Sted: Hemings Klubbhus - rom Storsalen

2020-03-10
hellehr

Agenda

1. Styreformann innleder

2. Valg av møteleder, referent og person til og undertegne protokoll

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Årsregnskap med tilhørende årsrapport for 2019

6. Valg av Styre og valgkomite

7. Eventuelt

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 17. mars

Hilsen Styret

 

 


Samarbeidspartnere Heming Alpin