Innkalling til Årlig møte i Heming Alpin 29 mars kl 18.00

Velkommen til Heming Alpin´s Årsmøte 2022

29 mars 2022 - kl. 18.00

Sted: Hemings Klubbhus - rom Storsalen

 

 

2022-03-09
Marianne Hoel

Agenda

1. Styreformann innleder

2. Valg av møteleder, referent og person til og undertegne protokoll

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Årsregnskap med tilhørende årsrapport for 2021

6. Valg av Styre og valgkomite 

7. Eventuelt

 

Vedl:

Årsrapport 2021.docx

Resultat 2021.pdf

 

Hilsen Styret


Samarbeidspartnere Heming Alpin