Innkalling til Ordinært Årsmøte i Heming Alpin

Velkommen til Heming Alpin´s Årsmøte 2021

Torsdag 27 mai  2021 - kl. 18.00

Sted: Hemings Klubbhus - rom Storsalen

2021-05-26
a

Agenda

1. Styreformann innleder

2. Valg av møteleder, referent og person til og undertegne protokoll

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Årsregnskap med tilhørende årsrapport for 2020

6. Valg av Styre og valgkomite 

7. Eventuelt

 

 

Hilsen Styret


Samarbeidspartnere Heming Alpin