Sport for ungdom

Sport For Ungdom (SFU) benytter seg av den nye flotte Heminghallen. Her har vi stor trampoline nedsenket i gulvet, stor fallgrop, air-track og frittstående gulv. I tillegg har vi utstyrsrommet fult av utstyr som vi benytter oss flittig av.

I alle idretter står koordinasjon sentralt. Koordinasjon inneholder ferdigheter som balanse, romorientering, rytme, krafttilpasning m.m. I alderen 8 år frem til vekstspurt, gjerne til 13-14 års alder, er man i noe som kalles motorisk gullalder. I denne perioden er barn og unge i større grad mottakelige for nye bevegelsesløsninger og -mønstre. Bevegelsene barn og unge lærer seg i denne perioden er noe de tar med seg videre, i sin bevegelsesbank, som igjen kan være med på å gjøre sportslige utfordringer i fremtiden enklere. Derfor ønsker vi i Heming å legge til rette for koordinasjonstrening, uansett idrett og idrettsbakgrunn.

I SFU skal vi legge til rette for stor variasjon og utfordrende trening. Vi vil legge vekt på basis turnferdigheter, som rulle, stift, hjul, salto etc. Den store trampolina og fallgropa vil være i bruk gjennom hele året. Enkel styrketrening med egen kroppsvekt vil også være ett innslag i alle treninger.

Sport For Ungdom er et supplement til den idretten man eventuelt driver med fra før, men kan også være ett fullverdig treningstilbud. Treningen vil utvikle de koordinative egenskapene som er viktig i enhver særidrett. Denne treningen vil skape en bredere ”plattform” for Hemingutøvere, som igjen kan påvirke utøverne i klubben til å fortsette lenger med idretten sin.

Vi tilbyr to treninger i uka

Alle dager avsluttes treningen kl 17:00

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Pernille Lindman: lindman(at)heming.no