Årsmøte i Heming IPU 19. mars 2019

Årsmøte i Heming IPU holdes i Heming Tennis klubbhus, tirsdag 19.mars, kl.19.00

2019-03-18
kathyh

Årsmøte, Heming IPU  

  

Heming Tennis klubbhus, tirsdag 19.mars, kl.19.00  

  

Agenda:  

  

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden  

2.       Valg av møteleder og referent  

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  

4.       Styrets årsberetning for 2018 

5.       Regnskap for 2018 

6.       Innkomne forslag og saker  

 

Saker fra Styret:  

·       Rapport fra hovedtrenerne og bydelen.  

7.       Valgkomiteens innstilling