Årsmøte Heming IPU

Heming IPU ønsker alle velkommen til årsmøte mandag 8. mars kl. 19:00.

Sted: TEAMS eller Heminghallen dersom smittereglene tillater det. Eventuell TEAMS inkalling kommer senere.

2021-02-15
raae

Agenda: 

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av møteleder og referent 

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

4.       Styrets årsberetning for 2020

5.       Regnskap for 2020

6.       Innkomne forslag og saker

7.       Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

 

Forslag til saker (pkt 6 på dagsorden) sendes til Per-Håvard Martinsen, ipu@heming.no

innen fredag 5.mars