Årsmøte 2023

Heming Parasport

Sted: Heminghallen - Peisestuen

Dato: Tirsdag 21. mars, kl.19.00 
2023-03-08
cathrine.raae@gmail.com

Vi ønsker alle velkommen til Heming Parasport årsmøte. 

Se årsberetning og årsregnskap.

 

Agenda

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av møteleder og referent 

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

4.       Styrets årsberetning for 2022

5.       Regnskap for 2022

6.       Innkomne forslag og saker 

7.       Valgkomiteens innstilling til nytt styre