Årsmøte 2024

Heming Parasport inkaller til årsmøte 2024!

Tid & sted

  • Tidspunkt: Torsdag 14.mars, kl.19.00 
  • Sted: Peisestuen, Heminghallen
2024-03-06
cathrine.raae@gmail.com

Agenda

 

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av møteleder og referent 

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

4.       Styrets årsberetning for 2023

5.       Regnskap for 2023

6.       Innkomne forslag og saker 

7.       Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

Forslag til saker (pkt 6 på dagsorden) sendes til Per Håvard Martinsen, parasport@heming.no, innen fredag 8. mars.