Løvlia

Årets overnattingstur 22.-23. juni 2024

2024-05-14
cathrine.raae@gmail.com

Tradisjon tro arrangerers overnattingstur til Løvlia for Heming Parasport sine medlemmer. Her kan du melde på deltaker og eventuell ledsager.

Vi reiser med egen buss fra parkeringsplassen ved Hemingbanen lørdag morgen og er tilbake samme sted søndag ettermiddag. Detaljert program vil bli sendt nærmere avreise.

22. juni:

Oppmøte parkeringsplassen ved Hemingbanen senest kl. 9.45. Bussen går kl. 10

23. juni:

Retur fra Løvlia kl. 14, ankomst parkeringsplassen ved Hemingbanen ca. kl. 15 (avhengig av trafikk).

 

Om noe er er uklart eller annet du lurer på er det bare å ta kontakt med Heming Parasport v/Cathrine per e-post cathrine.raae@gmail.com eller telefon 90661400.

 

Med sportslig hilsen fra

Styret i Heming Parasport