JibJam i Oslo Vinterpark

Adrenalin`s JibJam serie - Et lavterskel konkurransetilbud for våre medlemmer og andre interesserte i lokalmiljøet. Dugnadsånden i klubben og blant foreldre står sterkt.

 

  • MÅL - Flest mulig av medlemmene våre skal delta i løpet av sesongen 
  • Arrangeres av Adrenalin med STOR HJELP fra foreldre
  • Èn konkurranse per mnd fra januar - mars.
  • En konkurranse på rails- en i pipe- og en på hopp
  • Du må IKKE være medlem av Adrenalin for å kunne delta. Bring your friends!
  • Premier til alle deltagere fra våre samarbeidspartnere

 

Dette er en viktig arena for alle i klubben på tvers av grener og aldersinndelte grupper, og er en viktig mulighet for deltagelse i i en uformell konkurranse.  

 

JibJams vil finne sted 1x i mnd gjennom januar, februar og mars. Følg med på våre facebookgrupper for oppdaterte datoer og tider.

 

- Adrenalin