Foreldremøter

Oversikt over møter vil bli lagt ut så snart endelige datoer foreligger

Det vil også løpende bli lagt ut info om datoer på Adrenalin sin Facebook gruppe og på de ulike grenenes gruppen på Facebook.

 

- Adrenalin