Hvorfor og hvordan bli medlem?

Heming Adrenalin er en avdeling av IL Heming og vi nyter mye godt av fellesskapet i idrettslaget.

Dette gjelder blant annet tilgang på svært gode treningsarenaer- utstyr og infrastruktur, og en viktig samhandling på tvers av idrettsgrener og avdeliger som gir tilgang på kompetanse og utveksling av erfaringer i en stor og kompetent organisasjon.  

Gjennom medlemskapene er vi med på å finansiere en liten del av felleskostnadene i idrettslaget og derfor må alle som skal delta på Heming Adrenalin sine treninger og aktiviteter være medlem i IL Heming.

Klikk her for å melde deg inn i IL Heming