Nyheter

Heming er en klubb som tilbyr et fotballopplegg til alle nivåer, fra bredde til satsing. Heming har 6 fulltidsansatte og mange dyktige deltidsansatte som jobber knallhardt for å gi spillerne best mulige forutsetninger for å kunne lykkes på sitt nivå. 

05.01.2018
- andrenh

Heming Fotball har nå samlet lagkommunikasjon og betaling av treningsavgifter på ett sted!

Du har tilgang til TrueGroups.no via din nettleser eller via App’en Truegroups (med Heminglogo).

26.11.2017
- sveing

Fotballavd. har nå samlet lagkommunikasjon og betaling av treningsavgifter på ett sted! Vi benytter Truegroups der spiller er lagt inn gruppevis med foreldres E-postadresse. Trener og lagleder har til enhver tid oversikt over spillere og betalingsstatus.

26.11.2017
- sveing

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL