Styret i fotballavdelingen

 

Hva Navn/E-post Mobil
Styreleder
Andreas Helset  928 32 252
Styremedlem Tollef Svenkerud

917 76 594

Styremedlem Eivind Kristoffersen 913 82 642

 

Organisasjonskart fotballavdelingen i Heming: