Heming fotball

Heming Fotball har tilbud til barn, ungdom og voksne i alle aldre. Se under for inndeling av aldre i forhold til tilbudene vi har. Se i sidemenyen for mer informasjon om hver aldersgruppe og deres tilbud. 

 

Om du er ny til klubben inviterer vi deg til å lese klubbhåndboken under. Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.


Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra kvalitetsklubb-ansvarlige i klubben. Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.


Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.

 

Last med håndboken her

 

 

NFF kvalitetsklubb

Under ligger strukturen for fotball ettersom spillerne blir eldre. Dette er primært styrt av aldersgrupper og kampformat (11er, 9er, 7er og 5er).