Ungdomsfotball 13-19 år

Ungdomsfotballen dekker alle ungdom mellom 13-19 år som spiller fotball i et av lagene her på Heming. Vi har tilbud til et bredt spekter av ferdigheter og treningslyst med en blanding av satsningslag og breddelag. Vi tilbyr disse mulighetene for å holde flest mulig barn og unge i fotballen, og for å hjelpe spillere med ambisjoner til å spille på proft nivå. Alle lag er delt inn basert på ferdigheter og allokert i divisjoner satt fra NFF etter nivå. Hvert kull får oppfølging av treninger og kamper av en ansatt trener i klubben som skal ha hovedansvar for at kullet får den kvaliteten på treningene som de skal få. 

 

Ungdomslagene varierer i tilbud og kostnad basert på antall treninger og hvor høyt nivå som er krevd av spillere. De ulike tilbudene kan diskuteres med hovedtrener for kullene men finnes også inne på Rubic. Treningstider og kamptider varierer fra uke til uke men holder seg ofte innenfor samme dag. Alle kamper kan finnes inne på NFFs sine nettsider imens treningstider kan finnes i Rubic. Siden treningstidene ligger rundt kampene som er satt opp på banene så vil de variere og ikke være mulig å sette før NFF har gitt ut sine terminlister. Foreløpig ligger treningstidene for høsten 2023 ute i kalenderen i Rubic. 

 

Under kan du se en liste over lagene som er i ungdomsfotballen per høsten 2023. Liste over hovedtrener per kull kan finnes under Kontakt oss > Ledelsen i fotballavdelingen. For å melde seg på ungdomsfotballen kontakt enten hovedtrener, fotball@heming.no eller for utviklingslagene spillerutvikler fredrik.klund@heming.no 

 

Gutter:

G19

G17 (født 2006)

G16 (født 2007): G16-1 og G16-2

G15 (født 2008): G15-1 og G15-2

G14 (født 2009): G14-1, G14-2, G14-3 og G14-4

G13 (født 2010): G13-1, G13-2 og G13-3

 

Jenter: 

J19

J17 (født 2006): J17 Regional og J17-2

J15 (født 2008)

J14 (født 2009)

J13 (født 2010): J13-1, J13-2 og J13-3

 

Hva dekker treningsavgiften? 

Ungdomsfotballen har ulike tilbud for avhengig av nivå og treningsvilje. Forskjellen mellom disse er antall treninger, samt eksterne sportslige aktiviteter og utdanning av trenere. Noen lag med mange lagsaktiviteter har også innbetaling til lagkasse for å dekke disse aktivitetene. Treningsavgiften i ungdomsfotballen dekker:

 

-       forsikring

-       utstyr til alle øktene,

-       baneplass til antallet treninger i uken samt seriekamper og bidrar til kostnader knyttet til vedlikehold av banene inklusive vinterdrift,

-       påmelding av lag til seriespill både direkte avgifter og administrative kostnader rundt dette,

-       trenere ansatt av klubben og utdanning, veiledning og utvikling av dem,

-       dommeravgifter,

-       spillerutvikler på utviklingslag,

-       avgifter for spillere som deltar på opplegg fra landslagsskolen,

-       og bidrag til at klubben når de ambisjonene som blir satt ved årsmøte, av styret, av de ansatte og av medlemmene.

 

Alle lag er også i mer eller mindre grad med på å finansiere utviklingen i fotballavdelingen enten dette er på anleggssiden, organisasjonsutvikling gjennom Kvalitetsklubb-konseptet eller sportslig kompetanseutvikling.

 

Treningsavgiftene dekker ikke kostnadene ved driften av fotballavdelingen alene. Vi har i tillegg inntekter fra sponsorer, givere av gaver, offentlige tilskudd, samt overskudd fra camper, skoler og turneringer.

 

 Avgifter fra Landslagsskolen dekkes av klubben i Heming Fotball når andre klubber i kretsen ikke gjør dette. Dette er fordi vi ønsker at dette tilbudet skal være tilgjengelig til alle spillere kun basert på ferdigheter. Dette gjelder eldste kullene i barnefotballen samt ungdomsfotballen og kan derfor ikke direkte dekkes av en treningsavgift, men som en sum av deler av alle treningsavgiftene som går inn til klubben.