sveing 2017-11-27 00:41:44

Jobbing i Heming fotball

Vi skiller mellom dugnadsarbeid og lønnet arbeid til enkeltpersoner

Dugnader benyttes der vi engasjerer en større gruppe spillere/foreldre fra et lag eller en årgang til å gjøre en jobb for fotballavdelingen. Fotballavdelingen overfører et på forhånd avtalt beløp til laskassen. Beløpet tilhører laget/årgangen og ikke de enkelte personene som deltok på dugnaden.

Der vi godtgjør enkeltpersoner for arbeid for avdelingen, blir godtgjørelsen regnet som lønn. Lønnstakeren skal på fohånd ha mottatt en skriftlig avtale om arbeidets omfang og avtalt godtgjørelse. Lønnstaker skal oppgi personnummer og bankkonto for lønnsutbetaling.

IL Heming kan utbetale enkeltpersoner årlig inntil kr 10 000 uten at dette utløser skatteplikt for lønnsmottaker. Heming må dog svare arbeidsavgift av lønnen.

Dersom lønnen overstiger kr 10 000, må Heming foreta skattetrekk dersom ikke lønnsmottaker allerede har ordnet med frikort.

For å kunne jobbe i Heming må arbeidsgiver ha følgende kontaktinformasjon på deg:

  • Fødselsnummer
  • Fullt navn
  • fullstendig adrese
  • Kontonummer
  • Epostadresse
  • mobil

Dersom jobben i Heming kan innebære at du som er eldre enn 15 år får et tilitsforhold til mindreårige, må du kunne fremvise politiattest.