Treningstider Akademiet

 Treningstider for perioden "Sommer 2023" (11. april - 31. oktober)*

 Klokkeslett for øktene hver dag er 15:00-16:30. 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

AKA G2011-14

 

AKA+ G/J2011-13

AKA J2012-14

 

AKA+ G/J2011-13

 

AKA G/J2015-16

AKA G2011-14

 

AKA+ G/J2011-13

 

AKA G/J2015-16

AKA J2012-14

 

AKA+ G/J2011-13

 

AKA G/J2015-16

 

AKA G2011-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Vær oppmerksomme på at det kan komme endringer i treningstidene.

Heming Fotball AKA

Heming AKA er en egen avdeling i Heming Fotball som tilbyr profesjonell spillerutvikling for spillere mellom 6 og 12 år.

 

For påmelding for inneværende periode, velg "Påmelding" i menyen til venstre.

 

Akademi 6-8 år (spillere født 2016 – 2015)

Akademiet følger skoleruten og er delt inn i tre sesonger:

Vinter 1: Fra 1. november til jul

Vinter 2: Fra 1. januar til påske

Sommer: Fra påske til 1. november

 

Akademi er et tilbud til alle gutter og jenter i 7-8 årsklassen som ønsker trening med større utviklingsfokus, og som ønsker flere treninger per uke enn hva klubblag (skolelag/klasselag). Her kan man være med 1 til 3 dager per uke.

Akademi 7-8 år tilbyr ingen kamparena, så spillerne som deltar her har kamparena på klubblag (skolelag/klasselag) gjennom OBOS-miniliga/seriespill.

Treningene på Akademiet følger klubbens utviklingsplan og treningene ledes av ansatte trenere.

På vinterstid har vi begrenset antall med plasser for innendørs trening. Her gjelder førstemann til mølla prinsippet. Maks antall plasser vinter 1: 20. For de som ikke får plass innendørs vil vi i år tilby trening på oppvarmet kunstgressbane.

Henteordning:

 

Vi henter barn på AKS på skolene. De skolene hvor det ikke er gangavstand ordner vi taxi (dette betales ekstra av de som benytter seg av dette).

 

Akademi gutter 9-12 år (spillere født 2014 – 2011)

Akademiet følger skoleruten og er delt inn i tre sesonger:

Vinter 1: Fra 1. november til jul

Vinter 2: Fra 1. januar til påske

Sommer: Fra påske til 1. november

 

Akademi er et tilbud til alle gutter i 9-12 årsklassen som ønsker trening med større utviklingsfokus, og som ønsker flere treninger per uke enn hva klubblag (skolelag/klasselag). Her kan man være med 1 til 3 dager per uke.

Akademiet tilbyr ingen kamparena i sommersesongen, så spillerne som deltar her har kamparena på klubblag (skolelag/klasselag) gjennom seriespill. Alle som deltar i akademiet kan delta i akademiligaen i vintersesongen.

Treningene på Akademiet følger klubbens utviklingsplan og treningene ledes av ansatte trenere.

 

Akademi jenter 9-11 år (spillere født 2014 – 2012)

Akademiet følger skoleruten og er delt inn i tre sesonger:

Vinter 1: Fra 1. november til jul

Vinter 2: Fra 1. januar til påske

Sommer: Fra påske til 1. november

 

Akademi er et tilbud til alle jenter i 9-11 årsklassen som ønsker trening med større utviklingsfokus, og som ønsker flere treninger per uke enn hva klubblag (skolelag/klasselag). Her kan man være med 1 eller 2 dager per uke.

 

Treningene på Akademiet følger klubbens utviklingsplan og treningene ledes av ansatte trenere.

 

 

Akademi+ 10-12 år (spillere født 2013 – 2011)

Periode: Hele året, men deles opp i to påmeldinger

Høst/vinter: Fra 1. november til påske.

Vår/sommer: Fra påske til 1. november (Påmeldingsfrist innen 20. januar!!!)

 

Akademi+ er tilbudet for våre aller ivrigste spillere i 10-12 årsklassen, og til de spillerne som har fotball som prioritert idrett.

 

Hvem som helst kan melde seg på, men det stilles krav til at man stiller på 3 av 4 treninger per uke.

Spillerne som deltar på Akademi+ har sin kamparena gjennom dette tilbudet. Alle utviklingslag vil også delta på turneringer gjennom hele året.

 

Treningene på Akademi + følger klubbens utviklingsplan og treningene ledes av ansatte trenere. Det er ønskelig med en deling mellom foreldretrenere og ansatte trenere på seriekamper.

 

Kullansvarlig G2013: Erlend Brandsdal

Kullansvarlig G2012: Omar Malik

Kullansvarlig G2011: Sebastian Olafsen

 

 

Sportslig ansvarlig/kontaktperson for akademi+: Omar Malik

 

Utviklingsmodellen - Fokus på de 4 utviklingsblokkene; teknikk, taktikk, fysikk og mentalt.

Barnefotball er en teknisk idrett der de taktiske ferdighetene hjelper spillerne å bli mer kreative. Den fysiske delen er alltid viktig, både når det gjelder motoriske ferdigheter, hurtighet, utholdenhet og styrke. Det mentale er spiller en viktig rolle når det kommer til å håndtere livets utfordringer både på og utenfor banen. Selvtillit, selvfølelsen, disiplin, og et ønske om å bli bedre i noe er blant de mentale delene som utvikles i en fotballsetting. I tillegg er det viktig å lære seg å håndtere motgang, frykt, redsel, press og stress. Alle disse elementene finner man igjen som læringsmoment i fotballen, og har overføringsverdi til livet generelt.

 

Vi er også opptatt av differensiering som en del av vår utviklingsmodell. Differensiering skaper like forutsetninger for alle. Heming AKA har som mål å møte spillerne der de er, under trygge rammer for prøving og erfaring. Vi setter sammen grupper for å nå dette målet. Dette innebærer at flere kull trener sammen når vi ser at dette er hensiktsmessig med tanke på å få så store og jevne grupper som mulig.

 

Akademiligaen

Akademiligaen er et supplement til kretsens seriekamper og foregår normalt utenom seriespillsesongen.

Heming AKA samarbeider med akademier i andre lokale klubber om en akademiserie der man søker å sette opp utviklende og utfordrende kamper mot lag fra hvert akademi. Målet er at spillere skal spille med og mot spillere på samme nivå. Dette gir optimale utfordringer og gode forutsetninger for god utvikling.

 

Fokus er på spillerutvikling gjennom kamper. Les mer om akademiligaen her.