Gymsaler

Utlån av skolenes gymsaler

Frivillige organisasjoner kan vederlagsfritt låne gymsal utenom skoletid til organisert trening/spill/lek. Dette har vært meget populært blant våre lag i barnefotballen. Mest aktuelle gymsaler er:

Vinderen, Slemdal, Svendstuen, Holmen skole, Midtstuen og Ris.

Fordeling av gymsaler for skoleåret 2020/2021 er kommunisert til trenere for de ulike barnelagene.

 

Forespørsel på leie
Skolesjefen har bestemt at hver organisasjon kun sender inn én samlet søknad. Dersom ditt lag ønsker gratis tilgang, må du søke gjennom Heming fotball. Leder av barnefotballen vil på høsten sende mail til alle lagledere i de aktuelle årskullene med informasjon om fremgangsmåte for å søke, og beskjed om hvilke tider som blir tildelt.

Vi minner om at Heming fotball har eget tilbud til spillerne i barnefotballen vinterstid via Akademiet, meld deg på her.