andrenh 2018-01-16 16:12:55

Hjemmekamper

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Fair Play-møtet.

Fair play-møtet skal både skape en fellesforståelse og være forpliktende.

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. 
Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom følgende punkter på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:

  1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16).
  2.  Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse (spilleregel 3).
  3.  Målsparkregelen og tilbakespillsregelen benyttes (spilleregel 12 og 16).
  4.  Når kampen er ujevn – hvilke andre virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:

  1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
  2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder - og spillersiden.
  3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
  4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Fair play-hilsen».

Kampvert

En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Dette får dere utlevert i kiosken i klubbhuset.

Før kampen:
• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
• Ønske begge lag og dommer velkommen
• Oppfordre tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen
• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:
• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
• Prate med dommer i pausen
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen:
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen
• Takke begge lag og dommer for kampen
• Rydde rundt banen etter kampslutt