sveing 2017-11-27 00:00:09

Lagskasser

LAGSKASSE

Fotballavdelingen opererer med lagkasser da de ulike lagene har ulike behov for å finansiere lagsaktiviteter som ikke dekkes av fotballavdelingen.

Treningsavgiften dekker primært kostnadene for å gjennomføre ukentlige treninger, samt seriekamper. Den dekker også lagsutstyr som benyttes på treningene, men ikke fotballdrakter.

Lagkassen trengs for å finansiere andre aktiviteter som privatkamper (herunder dommerkostnader), cuper, lagsreiser, sosiale lagsaktiviteter, etc.

Ansvarlig for lagkassen er lagleder eller egen valgt kasserer. Alle innskudd og uttak skal føres i Hemings bøker og må bilagsføres etter regnskapslovens regler, altså med gyldige kvitteringer.

Adm. leder i fotballavdelingen fungerer som forretningsfører for alle lagkassene.

Lagkassen har ikke egen bankkonto, men får et unikt prosjektnummer slik at vi kan ta ut rapporter på hver lagkasse i Hemings regnskap.

Det er viktig å presisere følgende:

 • Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag.
 • All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Fotballavdelingen bruker prosjektregnskap som en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering, og alle bilag skal attesteres og sendes adm. leder som vedlegg på epost til svein@heming.no

Fotballavdelingens felles lagskonto er: 6005 06 90485 

I E-postens emnefeltet skal det alltid stå: Lagkasse - prosjektnr - valgfri tekst

Bilagene  kan scannes fra mobilen og lagres som PDF fil som kan deles/sendes til svein@heming.no

Adobe Scan eller Office Lens er praktiske scanne app'er for android og Apple mobiltelefoner.

Vi opererer med følgende prosjektnummer:

 • Guttelag begynner alltid på 1 mens Jentelag alltid på 2
 • Neste to siffer er siste to siffer i årgangen
 • Siste to siffer er
  • 00: hele årgangen
  • 01: lag 01
  • 02: lag 02
  • etc

Lagkassen til årgangen (G2011) Gutter 13 år: Prosjekt 11100

Lagkassen til årgangen (J2010-1)  Jenter 14 år: Prosjekt 21001

Alle lagskasser må være tilknyttet er aktiv gruppe/lag med en tillitsvalgt lagleder/kasserer

Innbetalinger til lagkassen kan skje på en av tre måter:

 • Via online betaling i Rubic
 • Lagleder samler inn og sender samlet beløp til lagkassen, merket Lagkasse, prosjektnr. Her kan VIPPS benyttes av spiller til lagleder. VIPPS overføringer under kr 5000 er gratis mellom "venner". Overføringer over kr 5000 belastes med gebyr; det samme gjelder overføringer til Fotballavdelingens VIPPS konto.

Utbetalinger på oppdrag fra lagleder utføres av adm leder i fotballavdelingen og kontrolleres av Idrettslaget.

Norges Fotballforbund skriver: "En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup eller treningsleir, og forslaget om å opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet. Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange spørsmål for klubbledelsen. Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen lag i klubben skal kunne vokse seg sterkere og rikere enn andre. Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant foreldrene som skaffer både sponsorer og nye bager. Engasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft og inntektskilde i alle frivillige idrettslag, men også dette engasjementet må ledes av styret.

Det er klubben som er sjef. Og derfor må også klubben ha en klar struktur på lagskassene for å ha kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien."