sveing 2017-11-27 00:00:09

Lagskasser

LAGSKASSE

Det er viktig å presisere følgende:

 • Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag.
 • All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Fotballavdelingen bruker prosjektregnskap som en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering, og alle bilag skal attesteres og sendes adm. leder som vedlegg på epost til lagskasse@heming.no

Fotballavdelingens lagskonto er: 6005 06 90485 

I E-postens emnefeltet skal det alltid stå: Lagskasse - prosjektnr - valgfri tekst

Bilagene  kan scannes fra mobilen og lagres som PDF fil som kan deles/sendes til lagskasse@heming.no.

Adobe Scan eller Office Lens er praktiske scanne app'er for android og Apple mobiltelefoner.

Vi opererer med følgende prosjektnummer:

 • Guttelag begynner alltid på 1 mens Jentelag alltid på 2
 • Neste to siffer er siste to siffer i årgangen
 • Siste to siffer er
  • 00: hele årgangen
  • 01: lag 01
  • 02: lag 02
  • etc

Lagkassen til årgangen (G05) Gutter 13 år: Prosjekt 10500

Lagkassen til årgangen (J04)  Jenter 14 år: Prosjekt 20400

Junior lag har standard årgang 19 (Junior Herrer 1) Prosjekt 11901

 

Alle lagskasser må være tilknyttet er aktiv gruppe/lag med en tillitsvalgt lagleder/kasserer

Innbetalinger til lagkassen kan skje på en av tre måter:

 • Via online betaling på hjemmesiden
 • Lagleder samler inn og sender samlet beløp til lagkassen, merket Lagkasse, prosjektnr. Her kan VIPPS benyttes av spiller til lagleder. VIPPS overføringer under kr 5000 er gratis mellom "venner". Overføringer over kr 5000 belastes med gebyr; det samme gjelder overføringer til Fotballavdelingens VIPPS konto.

Utbetalinger på oppdrag fra lagleder utføres av adm leder i fotballavdelingen og kontrolleres av Idrettslaget.

Norges Fotballforbund skriver: "En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup eller treningsleir, og forslaget om å opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet. Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange spørsmål for klubbledelsen. Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen lag i klubben skal kunne vokse seg sterkere og rikere enn andre. Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant foreldrene som skaffer både sponsorer og nye bager. Engasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft og inntektskilde i alle frivillige idrettslag, men også dette engasjementet må ledes av styret.

Det er klubben som er sjef. Og derfor må også klubben ha en klar struktur på lagskassene for å ha kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien."