DIM - Dommer ikke Møtt

Dersom dommer ikke møter er det hjemmelagets ansvar å prøve og skaffe ny dommer. Kretskontoret må også underrettes snarest

Hjemmelaget har ansvar for å ajourføre og registrere kamprapporten i FIKS. I Heming fotball har treneren ansvaret for dette. Trener skal også sende inn DIM rapporten, se link under.

Senior:
Godkjenner ikke bortelaget den dommer hjemmelaget klarer å skaffe, skal det før kampstart opplyses at man vil protestere, men kampen skal spilles. Det er ingen krav til at kampen skal dømmes av autorisert dommer.

Aldersbestemt:
Møter ikke oppsatt dommer plikter lagene å godta en annen dommer. Vedkommende behøver ikke å være autorisert dommer.

Se NFFs kampreglement §§ 4-7, 4-8 & 4-9 - og breddereglementet §§ 9-4 & 9-5.

Hvis dommer ikke møter til kampen er det viktig at skjemaet Dommer ikke møtt fylles ut.