Dommerregning

Dommerhonorar i SERIEKAMPER, OBOS og NM er fastsatt av Norges Fotballforbund. Disse honorarene betales av klubben, og dommer sender regningen på epost til fotball@heming.no

For alle andre dommeroppdrag avtales dommerhonoraret av oppdragsgiver og dommer seg imellom. Disse honorarene betales av oppdragsgiver, og dommerregningen skal sendes til oppdragsgiver. Dette gjelder også treningskamper for våre lag som skal betales av lagkassen. I slike tilfeller skal trener/lagleder attestere dommerregningen og legge denne til betaling på fotballkontoret (eventuelt sende denne til fotball@heming.no

Treningskamper i vintersesongen - her er det normen at bortelaget betaler dommerne (hjemmelaget stiller vinterbane)

Det er viktig at dommer-nummer/personnummer og kontonummer fylles ut, ellers kan ikke klubben/lagkassen utbetale.

 

Dommerregning for seriekamper 13 år og eldre:    Hemings klubbdommere benytter dommernummer 0000

 

Forenklet dommerregning skal benyttes i alle andre kamper enn seriekampene for 13 år og eldre, som f.eks på egne cuper, aka-liga, treningskamper, seriekamper 12 år og yngre.