sveing 2021-05-23 00:16:35

Klubbdommer

Fotballavdelingen organiserer hvert år kurset Klubbdommer før sesongstart. Det er to kurs;

  • Klubbdommerkurs barnefotball 3er, 5er og 7er. Alder 13+

  • Klubbdommerkurs – påbygning 9er med offside. Det forutsettes at kursdeltakere har tidligere gjennomført det grunnleggende klubbdommerkurset og har dømt minst en sesong. Varigheten på denne påbygningsmodulen er 4 timer.

Etter disse kursene, kan klubbdommere som ønsker det få Rekruttdommerkurs som etter bestått kurs og en praksisperiode med fadderkamper får mulighet til å dømme kretskamper.

 

Mål med teorikursene

 

Målet for Klubbdommerkurset er å utdanne nye klubbdommere som skal ha rollen som kampleder i barnefotballen.

Etter gjennomført teoridel skal kursdeltakeren ha oppnådd følgende felles minimums læringsmål:

Kunnskapsmål:
Å ha oppnådd forståelse av regelverket slik at klubbdommeren kan med egne ord og fortolkninger utlede konsekvensen av en handling/brudd på regler i en fotballkamp.

Ferdighetsmål:
Klubbdommeren skal etter endt teoridel være innstilt på de handlinger og forventninger som møter en dommer under en kamp.

Holdningsmål:
Å være oppmerksom på de ideer, konsepter og forståelsen av hva det vil si å være en fotballdommer