Dommersidene i Heming fotball

Trenger du en dommer?

Da kan du kontakte en av klubbens autoriserte klubbdommere.

Heming fotball har flere kategorier dommere som du kan kontakte for å utføre dommeroppdrag.

  • Klubbdommer 1:  Dømmer kamper opp til 7er kamper.
  • Klubbdommer 2:  Dømmer 9er og 11er kamper. Kompetanse på offside regelen.
  • Rekruttdommer:  Viderekomne dommere som er kurset ytterligere og gjennomgår en praksisordning i eksterne kretskamper med fadder.
  • Kretsdommer:      Profesjonell dommer

Disse kontaktes via Hemings dommergruppe i SPOND. Utover klubbens egne dommerressurser kan du ved spesielle behov bestille kretsdommere til treningskamper her

For alle seriekamper 12 år og opp inngår dommerhonorar i treningsavgiften, men ikke i privatkamper. I Barnefotballen 11 år og yngre benyttes foreldredommer eller laget engasjerer en klubbdommer og dekker betalingen fra lafkassen.

Seriekamper 13 år og eldre:

Når Heming er hjemmelag og skal betale dommer, vil kretsen i de fleste tilfeller sette opp dommer, og dommer fakturerer Heming direkte via FIKS.

I noen seriekamper i lavere divisjoner og 7er kamper må hjemmelaget skaffe dommer selv. Primært benyttes her Klubbdommere. Disse skriver ut en "Dommerregning Klubbdommer" før kampen og enten

  1. sender denne ferdig utfylt til oppdragsgiveren, eller
  2. Skriver ut en utfylt dommerregning og får oppdragsgiver til å attestere denne før kampstart.

Etter kampen sender oppdragsgiver dommerregningen til fotball@heming for utbetaling eller dommer sender en attestert dommerregning til fotball@heming.no for utbetaling. Dommerregningene kan også leveres fysisk på fotballkontoret som utbetaler regningen. Fotballkontoret dekker kamper med serienummer i klassene 12 år og opp. Øvrige dommerregninger belastes lagkassen eller lagets trener direkte når lagkassen er tom.

Når klubbens trenere oppnevner dommer til kamper, skal "Dommerregning Klubb" benyttes. Denne lastes ned her.

Det benyttes elektroniske kamprapporter i alle serier fra 13 år og oppover - Trener skriver ut denne og lever den til Klubbdommeren.

Kamprapporten er det offisielle dokument om kampen. Dette innebærer at de opplysningene som er oppført i kamprapporten vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av tabell, ved behandling av eventuelle sanksjonssaker, protester og ved registrering av advarsler og utvisninger. Det er derfor viktig at utfyllingen er fullstendig og nøyaktig.

En kamprapport skal inneholde opplysninger om kampnummer, aldersklasse og divisjon, lagenes navn, kampdato og -tidspunkt, spillested, dommernes og spillernes navn, advarsler, utvisninger, pause- og sluttresultat, om noen av lagene har varslet at protest vil bli nedlagt, og laglederes og dommernes navn og underskrift.

Treneren på laget skal fylle ut navn og draktnummer på inntil 18 spillere, (18 i 11er, 16 i 9er og 14 i 7er) samt navn på lagets ansvarlige leder eller trener. Lag som ikke har full tropp ved kampstart, kan fylle inn resterende navn hos dommeren i pausen. Spillere må være oppført i kamprapporten før de kan delta i kampen.

Lagene og dommer har et gjensidig ansvar for å sørge for at informasjonen påført kamprapporten etter kamp er korrekt, ajourført (stryke reserver som ikke ble benyttet) og at rapporten er underskrevet av alle parter

Øvrige opplysninger i kamprapporten fylles ut av kampens dommer. 

Dersom dommer ikke er oppnevnt fra kretsens side har hjemmelaget ansvar for å ajourføre, registrere kampopplysninger og godkjenne kampen i FIKS. 

Viktig å påse ved underskrift etter kampen

•      Røde/gule kort på rett person.

•      Stryke spillere som ikke har deltatt.

•      Tydelig og riktig kampresultat.

•      Eventuelle protester avmerket

Ofte stilte spørsmål om kamprapportering

 

PRIVATKAMPER / TRENINGSKAMPER

Her er etablert praksis at hjemmelaget stiller med bane og bortelaget skaffer dommer og betaler denne. Følg denne praksisen!

Når Heming på disse kampene skal betale dommer, skal Heminglagets trener presisere overfor dommeren at han/hun skal ha regningen tilsendt seg. Trener kontrollerer og attesterer regningen. Det er laget som skal betale regningen og treneren bør klarerer med lagleder hvordan regningen skal betales. Det anbefaes at trener ber om fullmakt fra lagleder til å be klubben betale denne og belaste lagkassen.

BARNEFOTBALL

I barnefotballen er det ikke kampkort i seriespillet, og lagleder/trener ordner med dommer til alle kampene. Dette kan være en foreldre eller dere velger å bruke en klubbdommer som skriver ut en dommerregning og følger prosedyren som beskrevet ovenfor for å få utbetalt honoraret sitt.

I klassen G12/J12 sørger fotballavdelingen for å sette opp dommer og betaler honoraret.

 

DOMMERREGNING/HONORAR

HONORAR           Hoveddommer
G/J 13-14 år 9'er  kr  450,00
G/J 12 år 9'er   kr  400,00
Anbefalt honorar 7'er - 5'er (Ungdom / Senior)  kr  350,00
Anbefalt honorar barnefotball  kr  200,00

Skattereglene: Idrettslaget kan utbetale lønn i løpet av året på inntil kr 10 000 uten at lønnsmottaker blir skattepliktig. Noen av våre dommere overskrider denne grensen på summen av diverse oppdrag for Idrettslaget. Derfor ber vi våre unge ansatte om å reservere en del av frikortet sitt til jobber for Heming.

E-læringskurs for Klubbdommer I

Alle som dønner kamper i barnefotballen bør ha tatt kurset

Link til kurs: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1135