einarhoved 2018-11-01 13:49:12

Hvorfor politiattester og for hvem

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

NIFs lover stadfester at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Hva har IL Hemings hovedstyre besluttet

I IL Heming krever vi politiattest av:
• Alle ansatte trenere
• Alle frivillige foreldretrenere
Ansatte blir fulgt opp via personalsystemet. Avdelingene må selv fremskaffe lister over foreldretrenere som leveres politiattestansvarlige (Gudrun Ræder Haakonsen) for oppfølging.

Lagledere/gruppeledere og foreldrekontakter som deltar på samlinger eller cuper som varer mer enn 3 dager eller lagledere/gruppeledere og foreldrekontakter som deltar på samlinger eller cuper flere ganger i løpet av året, skal levere politiattest.
Avdelingene må fremskaffe lister over disse personene som leveres til GRH.

Hvordan skaffe seg polititattest

 • Epost med navn og personnummer sendes på mail til kontoret (at) heming.no
 • Bekreftelse på formålet med politiattest sendes i retur fra kontret
 • Levering av søknadt til  politiet via https://attest.politi.no/
 • Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest.
 •  Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
  Skjemaet sendes til: 
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø
 •  Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester (Gudrun Ræder Haakonsen.