Idrett for alle - Slik søker du

 

Dette kan du søke om:

  • Full- eller delvis dekning av treningsavgift.
  • Støtteperioden vil være gjeldende for ett år av gangen
  • Hver enkelt søker kan kun motta støtte for én idrett per semester. Det presiseres likevel at Heming IL oppfordrer og støtter fleridrett. Medlemmer kan derfor søke om støtte for ulike idretter de ulike semestrene, og ulike idretter hvert år.
  • Medlemmer kan også søke om støtte for én idrett, selv om de også driver med en annen idrett.

 

Kriterier for å søke:

  • Søker må være medlem av Heming IL og ha betalt årets medlemskontingent
  • Søker må være i barneskolealder (1.-7.klasse).
  • Fondet er hovedsakelig for barn i nærområdet, men andre søknader vil også bli innvilget dersom gode grunner taler for det. 

Nederst på siden finner du lenke til skjema i WORD. Last ned, fyll ut og send det til: hemingfondet@heming.no
(Skjemaet trenger ikke fysisk signatur)

Komiteen som vurderer søknader til Hemingfondet-komiteen består av:

Caroline Borch Nielsen, Hilde Neergaard, Kine Haugen Thøgersen og Alexandra Sissener Steen, med IL Hemings daglige leder Einar Eide-Fredriksen som sekretær

Komiteen har signert taushetserklæringer, som gjør at all informasjon knyttet til dette arbeidet er fullstendig taushetsbelagt.