einarhoved 2019-03-01 14:02:28

Hedersmerket

Hvem beslutter:      Hemings Råd v/arbeidsutvalget.
                                Alle søknadene gås gjennom av Hovedstyret og en anbefaling sendes rådets arbeidsutvalg

Hvem deler ut:       Premiene utdeles på Hemings årsmøte av et av rådets medlemmer, eller av hovedstyrets leder.

Hva deles ut:          Merke i sølv med Hemings logo

Statutter:               Fra tidligere Ivar Munthe-Kaas Sandviks Minnefonds statutter:

 1. Premiene kan av fondsstyret deles ut til/som:
  1. Medlem av laget for fortjenstfullt arbeide
  2. En enkelt eller flere, eventuelt alle, deltagere på et lag innen de lagidretter som til enhver tid står på Hemings program.
  3. Pokal ved større åpent stevne som Heming måtte arrangere
  4. Vandrepokal ved klubbkonkurranser
  5. Som hedersmerke til yngre medlemmer av utvalgene som har gjort en administrativ innsats, fortrinnsvis kombinert med idrettslige deltagelse
 2. Hedersmerke kan også tildeles andre for fortjenstfull innsats. Fondsstyrets beslutninger fattes med vanlig flertall.

Ved utdeling av hedersmerket vil det bli lagt vekt på at vedkommende har gjort noe mer enn det som forventes for å følge opp egne barn. Således vil det å ha vært rennpåmelder eller fotballoppmann i mange år ikke nødvendigvis kvalifisere for merket. Det er svært viktig å få fram at personen har vært aktiv på flere områder.

Det å ha vært avdelingsleder veier tungt, men er ikke grunn nok alene til å få Hedersmerket: Alle søknadene gås gjennom av Hovedstyret og en anbefaling sendes fondets styre. Det er svært viktig at avdelingene begrunner søknadene godt. 

 

Mottakere siste 10 år

2017 Leiken Dahl Aasbø
2017 Roald Albrigtsen
2017 Christian Severin Jansen
2017 Erik Moe
2017 Toril Mette Ritland Thomsen
2017 Einar Wahlstrøm
2016 Stig Aas-Jakobsen
2016 Heidi Enga Eriksen
2016 Espen Nordhus
2015 Mikkel Berg 
2015 Anders Flågen
2015 Sigurd Germundsson 
2015 Gisle  Jentoft
2015 Hans Christian Riege
2015 Marianne Ulrichsen
2014 Henning Nilsen
2014 Svein Narve Børstad
2013 Siren  Assev
2013 Einar  Forvoll
2013 Eivind  Gjemdal
2013 Frode  Sæter
2013 Ingrid  Wirum
2012 Arne Baumann
2012 Tonje Støle
2012 Hans J. Warlo
2011 Nic Berg
2011 Ragnhild Haugli Bråten
2011 Kristin Røed Eriksen
2011 Svein Gundersen
2011 Vibeke Hoff Norbye
2011 Anniken Skarpholt
2011 Gøril Stav
2010 Lasse Arnesen
2010 Peder Engeset
2010 Ragnar Halle
2010 Finn Gjerulf Rygh
2009 Kristine Aamodt
2009 Helle Aanesen
2009 Kimme Arnesen
2009 Egil W Iversen
2009 Arne Nordviste
2009 Marthe Ulvestad
2008 Christian Stabell Eriksen
2008 Torgeir Ose
2008 Nina Sissener
2008 Runa Skyttersæter
2008 Bjørn Willadsen