Trenerprisen

Hvem beslutter:      Arbeidsutvalget i Rådet etter innstilling av Hovedstyret

Hvem deler ut:        Formannen i Rådet
(Utdelingen skal foregå på Hemings årsmøte).

Hva deles ut:          Jaktkniv (Prisen skal være en ting som kan brukes, som er hyggelig å få med en verdi på rundt kr 500.)

Statutter:               Hemings trenerpris er innstiftet for å minne om Jan Bulls innsats for klubben vår, spesielt hans miljøskapende trenerinnsats i langrenn. Hemings trenerpris kan tildeles enhver trener i Heming (uavhengig om treneren er medlem av Heming eller ikke). Hemings trenerpris skal hete ”HEMINGTRENER” og dette skal stå på prisen.

Hemings trenerpris skal tildeles en trener, betalt etter ubetalt, som har vist en spesiell innsats. Innsatsen kan være både resultat- og/eller miljøskapende. Innsatsen skal være klart mer enn det man vanligvis kan forvente. En kandidat kan få prisen flere ganger, men da må innsatsen ved andre gangs tildeling være vesentlig bedre enn ved første tildeling. Prisen kan deles ut til flere trenere samtidig.

 

Mottakere siste 10 år

2020 Peter Broman
2019 Ikke delt ut
2018 Marie Ræder Haakonsen
2017 Håkon Stuge Bånerud 
2016 Erik Waage
  Martin Waaler Kaas
2015 Andreas Kollenborg
2014 Harald Eide-Fredriksen
2013 Sofie Wirum Sæter
2012 Karin Hjelle Dalbak
2011 Steve Skavik

Komplett liste: