einarhoved 2018-11-01 13:49:58

Visuell identitet - Hemings ansikt utad

For å bygge merkevaren IL Heming slik vi ønsker, er det viktig at alle i organisasjonen, støtteapparatet samt eksterne samarbeidspartnere følger de retningslinjene for bruk av Heming-navnet og symbolet som til enhver tid gjelder. Bare på den måten bevarer og styrker vi Hemings identitet og profil.

Originaler til alle profilelementene ligger her på Hemings hjemmeside som nedlastbare filer (se meny til venstre).

Hele guiden i PDF-format finner du her:

Profilguide 2012_okt.pdf

Internt er daglig leder i IL Heming ansvarlig for at profilen følges. 

Vi viser ellers til Hemings lover §1 som stadfester:
«Lagets merke er en hvit H på grønn bunn med en skiløper i sort silhuett og lagets farger er grønt og hvitt.»

einarhoved 2018-11-01 13:52:15

Farger og skrifttyper

Hemings farger og skrifttyper er klart definert og er som følger:

 Farge  PMS  CMYK  RGB
 Grønn  347  92-0-84-0  57-151-88
 Blå  540  100-60-0-65  0-46-84

HOVEDSKRIFTTYPE: Franklin Gothic
Eksempel på bruk: Postale trykksaker, skilting, reklamebanner

WEB: Verdana