Hemingfondet - Idrett for alle!

I Heming har vi valgt å vektlegge mestring, selvstendighet og tilhørighet som tre viktige verdier i klubben. Vi skal stimulere til et sosialt, trygt og inkluderende miljø for medlemmene våre. Derfor er det en viktig forutsetning at alle barn har mulighet til å drive med den idretten de ønsker uavhengig av økonomiske forhold.

IL Heming er "Nabolagsklubb". "Nabolagsklubb" er Oslo Idrettskrets' program for å styrke idrettslag i Oslo som tar et utvidet samfunnsansvar. En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

På bakgrunn av dette har Hovedstyret besluttet å etablere et overordnet fond som muliggjør at alle barn som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte for å delta i idrettsaktiviteter i regi av Heming IL. 

Dette systemet vil selvfølgelig ivareta personvernet til de involverte.

Finansieringen av dette fondet vil være fra IL Hemings hovedkasse og avdelinger, eksterne sponsorer og private bidragsytere.