Mette Hamres minnepokal

Hvem beslutter:        Hovedstyret (med godkjenning fra familien Hamre)

Hvem deler ut:          Hovedstyrets leder

Hva deles ut:             Vandrepokal i sølv, navn inngraveres

Statutter:                  Mette Hamre døde i 12. august 1996, 16 år gammel.

Dette sto å lese i Hemingavisen: “IL Heming har mistet en miljøskaper gjennom Mettes bortgang. Men gjennom sitt kameratskap har Mette satt sitt preg på de miljøene i Heming hvor hun vanket. Hun representerte en personlighet som er helt avgjørende for å skape samhold og klubbånd.”

Det ble opprettet et fond, hvorfra det hvert år skal deles ut en vandrepokal, samt et innrammet diplom til en person som ved sin væremåte er med på å skape et godt miljø rundt seg. Vedkommende behøver ikke å kunne vise til resultater.

Pokalen er ment som en verdsettelse av personer som har mye å si for et treningsmiljø. De må, i likhet med Mette bidra til samhold og klubbånd.

Mottakere siste 10 år

2020 Pokalen ble ikke delt ut
2019 Pokalen ble ikke delt ut
2018 Pokalen ble ikke delt ut
2017 Pokalen ble ikke delt ut  
2016 Fanny Horn Birkeland
2015 Christian Rustad
2014 Preben Thomasen
2013 Sverre Gunnar Warlo
2012 Joachim Jagge Lindstøl
2011 Jørgen Grav
2010 Tuva Norbye

Komplett liste: