Hemings lille grønne

Hemings lille grønne ble lansert i 2006 og har siden vært en veileder for alle i Heming, enten det er som utøvere, foreldre eller trenere. I Hemings lille grønne ønsker vi å vise hva vi er opptatt av på trening og i konkurranse, og ikke minst hvordan vi oppfører oss mot hverandre for å skape et hyggelig miljø der alle er velkomne. Heming har valgt å vektlegge mestring, selvstendighet og tilhørighet som tre viktige verdier vi ønsker å hjelpe våre medlemmer med. Derfor vil du fnne igjen disse tre uttrykkene når du leser Hemings lille grønne. For å bli trener i IL Heming må man gjennom et obligatorisk kurs i Hemings lille grønne. Det gir en felles plattform og trygghet for både utøvere, foreldre og ikke minst trenerne selv.

Boken har nå blitt revidert i både innhold og drakt. Dette er for å tilpasse oss endringer i idretten og for å kunne fortsette å jobbe målrettet mot vår visjon
"IL Heming skal være en ledende klubb i Oslo-området med et bredt sportslig tilbud".

God lesning!

Hilsen IL Heming