einarhoved 2019-02-26 11:04:23

Allsidighetspokalen

Hvem beslutter:        Basis-avdelingen, godkjennes av Hovedstyret

Hvem deler ut:          Styreleder i Basis

Hva deles ut:             Pokal som er inngravert «Basis Allsidighetspokal»

Statutter:

Allsidighetspokalen er en gave fra Aftenposten til Hemings 75-års jubileum. Den skal være en vandrepokal som hvert år utdeles til et Heming-barn som har gjort seg bemerket i minst to av Hemings idretter.

Han/hun behøver ikke nødvendigvis å være blant de aller beste, men må vise allsidighet, positivitet og fremgang. Barnets alder skal være mellom 10 og 14 år.

Basisavdelingen må få begrunnede forslag til kandidater fra de forskjellige avdelingene i god tid før årsmøtet. Forslagene sorteres og vurderes, for deretter å bli presentert for Hemings hovedstyre for godkjenning. Utdelingen skjer på årsmøtet.

Mottakere siste 10 år:

2018  
2017 Pokalen ble ikke delt ut 
2016 Estelle Hayler
2015 Eikil Elias Aasbø
2014 Orla Stray-Pedersen
2013 Emilie Bakkevig
2012 Mons Langaard
2011 Nikolai Arnesen
2010 Tarjei Vollset
2009 Martine Engebretsen
2008 Morten Thorsby
2007 Harald Astrup Arnesen