einarhoved 2019-03-01 15:45:10

Toppidrettsstipend

Hvem beslutter Forslaget til kandidater sendes Hemings råd v/Arbeidsutvalget via Hemings hovedstyre. Hemings Råd foretar utvelgelsen og godkjenning av kandidat etter å ha rådført seg med IL Hemings hovedstyre og aktuelle trenere/sportssjef.
Hvem deler ut: Formannen i Hemings Råd
Hva deles ut: Kr 50.000 
Statutter: Kriteriene for toppidrettsstipendet er som følger:
  1. Utøvere kan søke fra og med det året de fyller 17 år.

  2. Kandidaten må ha vært medlem av IL Heming i minimum 2 år og være medlem på tildelingstidspunktet. Alle medlems- og treningsavgifter må være betalt.

  3. Kandidaten skal satse seriøst og langsiktig innen sin idrett, med en klar plan videre.

  4. Idretten skal være en individuell idrett.

  5. Kandidaten skal ved tildelingen være på et høyt nasjonalt nivå i sin aldersgruppe (ca blant landets 10 beste utøvere)

  6. Internasjonal prestasjon vil bli vektlagt.

  7. Hun/han skal være et forbilde for sin avdeling og en god ambassadør for klubben.

  8. Stipendet kan, dersom det er kvalifiserte kandidater, deles ut en gang pr kalenderår, fortrinnsvis på IL Hemings årsmøte.

 

Mottakere siste 10 år (deles ut på påfølgende årsmøte):

2017 Kasper Stadaas
2016 Simen Sunde Bratholm
2015 Kaja Norbye
2014 Jarl Magnus Riiber
2013 Tuva Norbye
2012 Ragnhild Haga
2011 Fedor Baev
2010 Mathias Borgnes
2009 Johan Ræder Haakonsen
2008 Ole Chr Wendel