Bli medlem i IL Heming!

For å være aktiv utøver i Hemings avdelinger må man være medlem av IL Heming for at utøverforsikring skal gjelde, og også fordi det er nedfelt i NIFs lover.

For å trene på Heming Treningssenter må man også være medlem av IL Heming.

Medlemskontingenten i IL Heming går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (administrasjon, drift og anlegg) slik at idrettsavdelingene kan gjøre det de er best på - å skape gode idrettstilbud til alle medlemmer.

Ved å være medlem er du med på å gjøre det lettere for oss å skape idrettsglede!

Årskontingent er p.t. (sist endret årsmøtet 2013):

  • 0-25 år:                      kr 350
  • Fra 26 år og oppover:   kr 500
  • Livsvarig medlemskap: kr 10.500

Bli medlem i IL Heming ved å bruke linken til venstre.

Ønsker du å melde deg ut av klubben? Det må gjøres skriftlig til Kontoret@heming.no.
Merk at utmelding må skje før årsskiftet, iht. NIFs lover.