Bli medlem i IL Heming!

Medlemskontingenten i IL Heming går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (bl.a. administrasjon, drift og anlegg) slik at idrettsavdelingene kan gjøre det de er best på - å skape gode idrettstilbud til alle medlemmer. Ved å være medlem er du med på å gjøre det lettere for oss å skape idrettsglede for alle!

For å delta på aktivitet i Heming eller være aktiv utøver i Hemings avdelinger må man være medlem av IL Heming. Dette er nedfelt i NIFs lov og er viktig for at utøverforsikring skal gjelde. Dette gjelder også for medlemskap på Heming Treningssenter.

Årskontingent følger kalenderåret og er for 2019 (sist endret årsmøtet 2013):

  • 0-25 år:                      kr 350
  • Fra 26 år og oppover:   kr 500
  • Livsvarig medlemskap: kr 10.500
  • I perioden 1.oktober til 30 november er det 50% rabatt.
  • I desember koster medlemskapet kr 100.
  • NB! Medlemskap i IL Heming er løpende og fornyes automatisk ved årsskiftet.

Bli medlem i IL Heming ved å bruke lenken til venstre eller KLIKK HER.

Ønsker du å melde deg ut av klubben? 

Det må gjøres skriftlig til Kontoret@heming.no .
Merk at utmelding må skje før årsskiftet for å unngå nytt kontingentkrav, iht. NIFs lover.