Hemingordenen

Hvem beslutter:      Ordenskollegiet i Hemings råd

Hvem deler ut:        Formannen i Hemings råd – deles ut hvert 5. år

Hva deles ut:           Egen ordensmedalje

Statutter:              

  1. Hemingordenen, innstiftet 25.11.1925, er klubbens høyeste utmerkelse.
  2. Hemings Råd oppnevner et ordenskollegium bestående av tre ordensinnhavere. Rådet er ansvarlig for kontinuiteten i ordenskollegiet.
  3. Ordenskollegiet forestår utvelgelse av kandidater til og utdeling av Hemingordenen.
  4. Hemingordenen utdeles hvert 5. år når ordenskollegiet har besluttet utdeling. Utdeling skjer fortrinnsvis under jubileumsarrangementer. Når slike ikke avholdes utdeles ordenen eventuelt på klubbens årsmøte.
  5. Hemingordenen er slik som tegnet av A. Onsaker Rasmussen, og den tildelte får denne samt klubbens merke i emalje med gullkrans og eget diplom.
  6. Hemingordenen utdeles til senior medlemmer som har gjort en eller flere særdeles fortjenestefulle innsatser for hovedklubben og /eller for avdelingen som trener, leder eller arrangementansvarlig. Mottakere av Hemingordenen skal ha oppnådd gode resultater i en eller flere idretter som Heming har på programmet.

 

Mottakere siste 10 år

2016 Astrid Uhrenholdt Jacobsen
2016 Dag Kaas
2016 John E. Skajem
2016 Halldor jr. Skard
2016 Christian Stabell Eriksen
2011 Nuppen Skajem
2006 Tom Torkildsen
2006 Per Rygh
2006 Mathias Martinsen
2006 Tiril Baartvedt
2001 Peter Zimmer
2001 Elisabeth Torkildsen
2001 Erik Piene
2001 Astrid Waaler Kaas