Treningsavgifter i Heming fotball

Alle spillere må være medlem i Idrettslaget Heming og ha betalt medlemsavgiften der, kr 350 for spillere under 26 år og kr 500 for eldre spillere. Dette administreres av idrettslaget.

Fotballavdelingen tar i tillegg inn treningsavgifter fra spillerne som er med å finansiere deler av fotballvirksomheten vår. Spillerne mottar i forkant av hver sesong en personlig mail med informasjon om påmelding og betaling. Etter betalingsfristen økes samtlige treningsavgifter med kr 300. Vi har følgende hovedstruktur, se nedenfor. Fra 1. august reduseres treningsavgiften 50 % for nye spillere.

I tillegg til treningsavgiften kan det også tas inn et beløp øremerket lagskassene som administreres av lagets tillitsvalgte.

Barnefotball treningsavgift

 Alder Treningsavgift Tidlig rabatt Tren avg før frist
 4 åringer gratis   gratis
 5 åringer gratis   gratis
 6 åringer 500   500
 7 åringer 1800 300 1500
 8 åringer 2800 300 2500
 9 åringer 2800 300 2500
10 åringer 2800 300 2500
11 åringer 2800 300 2500
12 åringer 3800 300 3500

Ser man samlede treningsavgifter for barnefotballen under ett, kommer Heming fotball godt ut i sammenlikningen med øvrige fotballklubber i vår bydel. Barnefotballen er delvis foreldredrevet. Fotballavdelingen satser betydelig mer i barnefotball-segmentet enn tidligere og har ansatt flere høyt utdannnede trenere til å jobbe sammen med våre frivillige trenere. Alle frivillige trenere gjennomgår i tillegg kompetansehevende kurs. Heming fotball har endret fokus fra breddeklubb til utvikligsklubb. Dette skiftet sammen med mer kompetanse inn i barnefotballen fører til at vi får med flere spillere inn i ungdomsfotballen og beholder dem der lengere. Mestring er det som gjør at våre spillere blir med videre.

 

Ungdomsfotball treningsavgift

Her har vi både tilbud til utviklingsorienterte spillere og spillere med et lavere ambisjonsnivå. Antall treningsøkter varierer, likeså trenerressurser; derfor varierer ningsavgiften mellom kr 4300 og 7300 for hver av sesongene sommer og vinter før tidlig-rabatt kr 300.

Seniorfotball treningsavgift

  • Herrer A-laget gratis
  • Damer A-laget gratis
  • Herrer B-laget kr 3300 før rabatt
  • Kvinner K35 kr 2300 før rabatt

Treningsavgiftene bestemes endelig på idretsslagets årsmøtet før sesongstart.

Treningsavgiftene utgjør godt under 60 prosent av fotballavdelingens utgifter. Vi har også begrenset banekapasitet til trening og kamper. Derfor må vi organisere treningsøktene på en resurseffektiv måte. Dette reduserer mulighetene for individuelle tilpasninger og valgfrihet i antall treninger wi uken.

AKAdemiet

Se egen side