Treningsavgifter i Heming fotball

Alle spillere må være medlem i Idrettslaget Heming og ha betalt medlemsavgiften der, kr 350 for spillere under 26 år og kr 500 for eldre spillere. Dette administreres av idrettslaget.

Fotballavdelingen tar i tillegg inn treningsavgifter fra spillerne som er med å finansiere deler av fotballvirksomheten vår. Spillerne mottar foran hver sesong en personlig mail med informasjon om påmelding og betaling. Etter betalingsfristen økes samtlige treningsavgifter med kr 300. Vi har følgende hovedstruktur, se nedenfor.

I tillegg til treningsavgiften kan det også tas inn et beløp øremerket lagskassene som administreres av lagets tillitsvalgte.

Barnefotball treningsavgift

Avgiftene bestemes på årsmøtet før sesongstart

 • 5 åringer   - Gratis
 • 6 åringer   - kr  500
 • 7 åringer   - kr 1500
 • 8 åringer   - kr 2500
 • 9åringer    - kr 2500
 • 10 åringer - kr 2500
 • 11 åringer - kr 2500
 • 12 åringer - kr 3000

Ungdomsfotball treningsavgift

mellom kr 4000 og 7000 for hver av sesongene sommer og vinter

Seniorfotball treningsavgift

 • Herrer A-laget gratis
 • Damer A-laget gratis
 • Herrer B-laget kr 3000
 • Kvinner K35 kr 2000

AKAdemiet

Se egen side

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket