Nyheter

Vedlagt finner dere et egentreningsprogram som dere kan gjennomføre. 

15.03.2020
- andrenh

I tillegg til permitteringer går fotballavdelingen gjennom alle sider ved driften for å redusere kostnader der vi kan. Vi startet året med en sterk egenkapital og har en god buffer til å møte utfordringene vi nå står overfor. Mottatte innbetalinger av forskuddsbetalte treningsavgifter sesongen 2020 blir ført som gjeld til medlemmene i vår balanse. Ingen skal tape på at de har vært tidlig ute med betalingene sine i fotballavdelingen. Vi ser fram til å komme tilbake i normal drift - og vi kommer sterkt tilbake!

12.03.2020
- SG

IL Heming tar risiko for smittespredning av Covid-19 svært alvorlig, og følger nøye med på de pålegg og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Idrettsforbundet. Vi ønsker å bidra til redusert smittespredning, og sportslig krisestab på tvers av alle idretter har i dag kommet til følgende avgjørelse:
Vi innstiller all organisert trening, aktiviteter og samlinger for alle grupper inntil videre. 

11.03.2020
- einarhoved

Heming Fotball har et flott anlegg, et stort og utviklingsorientert trenerapparat og en fremoverlent og læringsvillig organisasjon. Vi søker etter en trener til ungdomsfotballen denne sesongen.

09.03.2020
- andrenh

Påmeldingen til sommerperioden fra 1. mai og ut oktober er dessverre satt på vent. Etter påske blir fotballavdelingens  ressurser og anleggets kapasitet inntil videre forbeholdt organisert trening i regi lagene. Etterhvert som smittevernreglene mykes opp, vil AKA-tilbudet komme tilbake.

05.03.2020
- Akademiet

Kick Off for barnefotballen blir dessverre utsatt inntil videre

03.03.2020
- andrenh

Oppstart fotballsesongen 2020, tilpasset eksisterende smittevernreglerer, er onsdag 15. april . Påmeldingen er åpen. Halvparten av spillerne har allerede betalt treningsavgiften før Koronautbruddet, medio mars. Vi forventer at alle som møter til trening etter påske har betalt treningsavgiften.

 

01.03.2020
- sveing