"Velkommen til fotball" for 2013- og 2014-kullene

Jenter og gutter født 2013 og 2014 har sin oppstart våren 2019! 2014-kullet trener lørdager fra kl. 10-11, og 2013-kullet trener torsdager fra kl. 18.00-19.00.

2019-04-09
andrenh

Barnefotballsesongen varer fra påske og ut oktober, og neste vår vil også 2014-kullet ha mulighet til å trene på Hemingbanen.

Oppstart 2013-kullet

Alle gutter og jenter født dette året vil få tilbud om fire treninger på "Velkommen til fotball". Foreløpige datoer for disse samlingene er torsdagene 25. april, 2. mai, 9. mai og 23. mai, fra kl. 18.00-19.00.. På disse treningene vil ungdomstrenere gjennomføre treninger i regi av klubben, tett fulgt opp av barnefotballansvarlig. Barnefotballen i Heming er foreldredrevet, og vi er avhengige av å få med mange ivirige foreldre for å skape god aktivitet. De som ønsker å bidra bes ta kontakt med barnefotballansvarlig Stein Høgsve (stein@heming.no) for å få gjennomgang og opplæring i hvordan en god fotballtrening kan gjennomføres.

Disse treningene er lagt opp slik at man skal bli kjent, og de vil inneholde leker, øvelser og spill på små baner. 

For at klubben skal ha en viss oversikt over hvem som deltar må man registrere seg ved å trykke her!

Oppstart 2014-kullet


Nytt for neste år er at vi starter opp med fotballtreninger for 5-åringer. Disse treningene gjennomføres lørdag 4. mai, 11. mai og 25. mai fra kl. 10-11.

I denne alderen er det helt avgjørende at foreldrene bidrar slik at barna kan få en god, trygg og morsom inngang til fotballen. Foreldre som ønsker å bidra vil få god opplæring, og vil gjennomføre treningen med sitt barn og 4-5 andre barn. Ta kontakt med barnefotballansvarlig Stein Høgsve (stein@heming). Disse treningene organiseres av foreldrene, med god hjelp av barnefotballansvarlig Stein Høgsve.

For at klubben skal ha en viss oversikt over hvem som deltar må man registrere seg ved å trykke her!

Sportslig hilsen,

Stein Høgsve
Barnefotballansvarlig


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL