Oppstart 2013- og 2014-kullene i uke 35!

"Velkommen til fotball" var en stor suksess, og den formelle oppstarten for kullene er i uke 35. 2013-kullet har oppstart torsdag 29. august, og 2014-kullet lørdag 31. august. Alle barna vil motta fotballavdelingens treningstrøye!

2019-04-09
andrenh

2013-kullet

Alle gutter og jenter født i 2013 vil trene sammen med de som går i klassen sin, og treningene er foreldredrevet. Vi danner rene jentegrupper fra hver klasse der antallet tillater det, og slår sammen jentene på tvers av klassene om det skulle være behov. Alle foreldrene har fått, og kommer til å få mer, trenerutdanning gjennom klubben og Oslo fotballkrets.

Treningene er hver torsdag fra kl. 18-19 på nierbanen (banen ved friidrettshylla). Hver klasse får et eget område til sin trening.

Alle barn vil motta fotballens treningstrøye!

Perioden varer ut oktober, og de gruppene som ønsker vil få mulighet til å trene innendørs i gymsaler på nærliggende skoler i vinterhalvåret. Oppstart sesongen 2020 er uken rett etter påske. 

Nye spillere som ikke har vært med tidligere er også hjertelig velkommen. De kan registrere seg hos administrativ leder Svein Gundersen som vil være tilstede på første trening.

2014-kullet

Alle gutter og jenter født i 2014 vil organiseres etter skolen de skal starte på. Treningene er foreldredrevet, og alle trenerne vil få opplæring og trenerkurs av klubben og Oslo fotballkrets.

Treningene er hver lørdag fra kl. 10-11 på KG11 (hovedbanen). Hver skole får et eget område til sin trening.

Alle barna vil motta fotballens trenignstrøye!

Perioden varer ut oktober, og de gruppene som ønsker vil få mulighet til å trene innendørs i gymsaler på nærliggende skoler i vinterhalvåret. Oppstart sesongen 2020 er uken rett etter påske. 

Nye spillere som ikke har vært med tidligere er også hjertelig velkommen. De kan registrere seg hos administrativ leder Svein Gundersen som vil være tilstede på første trening.

Sportslig hilsen,

Stein Høgsve
stein@heming.no
Barnefotballansvarlig


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL