Tiltak for å hindre smittespredning av coronavirus i IL Heming

IL Heming tar risiko for smittespredning av Covid-19 svært alvorlig, og følger nøye med på de pålegg og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Idrettsforbundet. Vi ønsker å bidra til redusert smittespredning, og sportslig krisestab på tvers av alle idretter har i dag kommet til følgende avgjørelse:
Vi innstiller all organisert trening, aktiviteter og samlinger for alle grupper inntil videre. 

2020-03-11
einarhoved

Informasjon til våre medlemmer:

IL Heming tar risiko for smittespredning av Covid-19 svært alvorlig, og følger nøye med på de pålegg og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Idrettsforbundet. Vi ønsker å bidra til redusert smittespredning, og sportslig krisestab på tvers av alle idretter har i dag kommet til følgende avgjørelse:

Treninger / aktiviteter

·         Vi innstiller all organisert trening, aktiviteter og samlinger for alle grupper inntil videre. Dette gjelder

o   Innendørstrening på Heming

o   Utendørs aktiviteter på Hemingbanen og andre arenaer i Oslo-området, inkludert Oslo Vinterpark, Holmenkollen, Hemingseter og Oslo Tennisarena.

o   Heming Treningssenter

·         Hemings lokaler inkludert garderober, dvs. Hemings klubbhus, gymsal, Nye Heminghallen, Tennis’ klubbhus samt alle fellesarealer og forsamlingslokaler vil være stengt, dette gjelder også for eksterne brukere og leietakere.

o Tennisboblene på Gråkammen er nå også stengt. 

·         Trenere vil sende ut treningsprogram for egentrening til aktuelle grupper.

·         IL Heming gjør løpende vurderinger i «sportslig krisestab».

Vi anmoder om at vi blir orientert om bekreftede tilfeller av corona blant våre medlemmer, og at de som er syke eller i karantene holder seg hjemme, og følger retningslinjer fra offentlige helsemyndigheter.

Vi beklager at vi ser oss nødt til å gå til slike drastiske skritt, og håper å ønske alle velkommen tilbake på trening så snart som mulig!

Ta kontakt om noe er uklart.

Med sportslig og frisk hilsen

Einar Eide-Fredriksen
Daglig leder
IL Heming
einar@heming.no

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL